Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  L&F: God aftale om målrettet regulering

L&F: God aftale om målrettet regulering

Pressemeddelse fra Landbrug & Fødevarer

Der er netop nu indgået en politisk aftale om målrettet kvælstofregulering. Regeringen og Dansk Folkeparti står bag en god aftale, der sætter rammerne for den målrettede regulering af landbrugets brug af kvælstof i 2019.

Aftalen er første generation af den målrettede kvælstofregulering, og forliget er dermed en vigtig del af den fremtidige regulering.

Reguleringsmodellen bygger i 2019 i udgangspunktet på frivillighed, og det er jeg meget tilfreds med. I år med den målrettede efterafgrødeordning fik vi vist, at vi sagtens kan løfte opgaven på frivillig basis. Det kan vi gøre igen.

Der kan søges om kompensation for udlæg af efterafgrøder svarende til indsatsbehovet: 1.167 ton i 2019. Kompensationen er 529 kr./ha og kan veksles til de kendte alternativer, som vi kender fra de pligtige efterafgrøder.

Risiko for pålagte indsatser

Hvis der ikke er nok landmænd, der byder ind med frivillige indsatser, vil landmænd i det pågældende opland blive pålagt indsatser. Disse obligatoriske indsatser vil ikke blive kompenseret økonomisk, men de vil bygge på samme virkemidler som de frivillige.

Desværre er det ikke lykkedes at lave en bredere aftale, som der har været forhandlet om. Det er ærgerligt fordi danske landmænd har brug for sikkerhed om rammevilkårene. Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at der igen søges en bred aftale, når den målrettede regulering næste gang skal udvikles videre.

115 millioner til grønne initiativer

Med aftalen bliver der også afsat 90 millioner kroner til en grøn pulje, der skal understøtte kvælstof-, natur- og klimatiltag, der relaterer sig til landbrugsjorder. Det kan fx være anvendelsen af præcisionslandbrug. Yderligere er der afsat 25 mio. kr. til udvikling og kommercialisering af bioraffinering – fx ved etablering af grønne bioraffinaderianlæg rundt om i landet.

Hos Landbrug & Fødevarer synes vi, at det er meget positivt, at der etableres en grøn pulje, der skal være med til at fremme de teknologiske løsninger, der gør, at landbruget kan begrænse omgivelsernes påvirkning endnu mere. Og det på intelligente måder, der netop understøtter vækst i erhvervet.

Uændrede miljømål

Desværre er der med den nye aftale ikke ændret på de indsatskrav, som landbruget bliver pålagt, men det var heller ikke den opgave politikerne havde stillet sig selv, men i stedet udelukkende et spørgsmål om udmøntningen af indsatskravene.

I første omgang er der tale om en konkret model for 2019, mens reguleringsmodellen for 2020 og 2021 stadig er uklar.

I Landbrug & Fødevarer er vi ikke enige i det faglige grundlag og arbejder for, at konklusionerne fra den internationale evaluering hurtigst muligt får effekt. Vi er dog enige i, at målrettet regulering er bedre, end den verden vi kom fra med undergødskning og randzoner i hele landet.

Grundlaget for indsatserne mangler valide data, før der kan laves en ordentlig og fair regulering med specifikke mål for de enkelte vandområder, og i den nærværende aftale er der alt for få virkemidler at vælge imellem.

Kæmpe svaghed

Ordningen har nemlig den kæmpe svaghed, at efterafgrøderne kun kan veksles til de i forvejen eksisterende alternativer til de pligtige efterafgrøder, nemlig:

• Tidlig såning
• Mellem afgrøder
• Energiafgrøder
• Brak
• Kvotereduktion
• Afbrænding af fiberfraktion fra husdyrgødning

Der mangler virkemidler

Det er helt uforståeligt, at man ikke har godkendt den vifte af andre virkemidler, som vi flere gange har foreslået, og som er klar til at tage i brug. Flere virkemidler er helt nødvendigt, hvis vi skal opnå en omkostningseffektiv regulering. Der er især brug for, at vi kan iværksætte virkemidler uden for dyrkningsfladen.

Alt i alt glæder jeg mig over en aftale, som for 2019 bygger på de rigtige principper om frivillighed. Men først når det faglige grundlag er på plads, og man har godkendt viften af yderligere virkemidler, som man aftalte i Fødevare- og Landbrugspakken, er vi i mål.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve