Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Gavnlig håndsrækning til landbruget

Gavnlig håndsrækning til landbruget

Landbrug & Fødevarer roser regeringen for at holde fast i planerne om fonden Dansk Landbrugskapital

Det er en hjælpende hånd, der kan mærkes, siger Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild om Dansk Landbrugskapital, som vækst- og erhvervsminister Troels Lund Poulsen netop har lanceret.

Ifølge Troels Lund Poulsen kan fonden få en egenkapital på to mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. indskydes af staten. Resten skal komme fra realkreditsektoren. Pengene skal efter planen investeres i danske landbrugsbedrifter.

– Der er ingen tvivl om, at to milliarder vil kunne give et løft til en sektor, som står i en historisk vanskelig situation. Hvis pengene investeres rigtigt, tror vi, at realkreditinstitutterne vil se velvilligt på også at bidrage med lån til de bedrifter, som Dansk Landbrugskapital investerer i. Vi håber på, at de to investerede milliarder vil kunne udløse yderligere lån, siger Martin Merrild.

En del af midlerne fra Dansk Landbrugskapital skal ifølge regeringen investeres i bedrifter, hvor landmanden går med planer om at udvide og modernisere produktionen men har svært ved at få traditionelle lån hos banker og realkreditinstitutter.

En anden del skal gå til yngre landmænd, der ønsker at overtage en bedrift men har svært ved at låne tilstrækkeligt via bank og realkredit.

– Der er et kæmpe behov for at komme i gange med et generationsskifte i landbruget. Derfor er det rigtigt set, at regeringen vil hjælpe unge landmænd ind i erhvervet. Samtidig er der mange dygtige landmænd, som har en sund indtjening men trækkes med en gæld fra tiden før finanskrisen. De har ofte vanskeligt ved at få et lån i banken. Derfor tror og håber jeg, at en investering fra Dansk Landbrugskapital kan overbevise banken om, at det er værd at satse på sådan en bedrift for fremtiden, siger Martin Merrild.

Han hæfter sig ved, at regeringen med sit initiativ anerkender, at landbruget og de tilhørende virksomheder er vigtig for dansk økonomi.

– Jeg er glad for, at adskillige ministre i regeringen gentagende gange har sagt, at Danmark er et landbrugsland og, at landbruget er en vigtigt medspiller i bestræbelserne på at skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Fødevareklyngen eksporterer hvert år for over 150. mia. kr. og giver beskæftigelse til 172.000 hvoraf en stor del bor uden for de større byer, siger Martin Merrild.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve