Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Frustration over nye krav til fødevarepakke

Frustration over nye krav til fødevarepakke

Det er glædeligt, at regeringen sammen med EU-Kommissionen har fundet en fælles forståelse for en hjørnesten i Fødevare- og landbrugspakken, så den kan gennemføres. Men prisen er høj for dansk landbrug, mener Landbrug og Fødevarer.
Forståelsen mellem regeringen og EU-Kommissionen indebærer, at arealet med efterafgrøder forhøjes med 29.000 hektar, og at den frivillige ordning suppleres med obligatoriske efterafgrøder, hvis målsætningen ikke nås gennem frivillighed. Dertil kommer strammere regler for, hvor meget fosfor, der må udbringes med handelsgødning og i husdyrgødning.

Det har været kravet fra EU-Kommissionen for at acceptere Fødevare- og landbrugspakken.

“Pakken med bl.a. fjernelse af normreduktionen, en bedre miljøgodkendelsesordning og forhøjelse af harmonikravet til slagtesvin er helt afgørende for vores erhverv, og vi anerkender regeringens store indsats for at få gennemført Fødevare- og landbrugspakken. Vi kan forstå, at det har været det muliges kunst at nå i mål med en løsning. Nu er det vigtigt, at alle kommer i arbejdstøjet og beviser overfor både regeringen og EU-kommissionen, at landbruget kan spille med på frivillige ordninger,” siger Martin Merrild, formand for Landbrug og Fødevarer.

Han er dog ærgerlig over, at landbruget bliver mødt med ekstra krav.

“Det er trist og blandt andet et resultat af, at en del af det faglige grundlag ikke var i orden. Vi ved, at Aarhus Universitets beregninger af gødningsforbruget, som blev brugt i arbejdet med Fødevare- og landbrugspakken, ligger endog meget langt fra virkeligheden. To analyser af det faktiske forbrug fra landbrugets videncenter, SEGES, viser tydeligt, at forbruget er markant mindre, end Aarhus Universitet skønnede,” siger Martin Merrild.

Han betegner den nye efterafgrødeordning som meget kompleks og med en dårlig timing.

“Udformningen er meget kompliceret og kommer på et tidspunkt, hvor planlægningen af markarbejdet er langt fremme. Det bliver rigtigt svært at nå at få gennemført. Vi vil dog, sammen med vores rådgivningssystem, arbejde hårdt på at sikre, at vi når målsætningen,” siger Martin Merrild.

De strammere fosforkrav vil blive dyre for mange landmænd med animalsk produktion.

“Det er også beklageligt, at EU-Kommissionen stiller krav for opstramning af fosforkravet. Det bliver især dyrt for fjerkræproducenter, minkavlere og kvægbrug. Vi må dog glæde os over, at det er lykkedes at få den lovede forhøjelse af harmonikravet til slagtesvin. Vi formoder, at dette er, hvad der skulle til, for at der nu kan komme ro om de fremtidige reguleringsrammer på kvælstof og fosfor,” siger Martin Merrild.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve