Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Frist for udbringning af flydende husdyrgødning forlænget på Fyn

Frist for udbringning af flydende husdyrgødning forlænget på Fyn

Nedbørsmængden på Fyn er nu så høj, at fristen for udbringning af flydende husdyrgødning til vinterraps og fodergræs forlænges indtil 15. oktober.

Af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29, stk. 2 fremgår det, at udbringningsfristen for flydende husdyrgødning forlænges til den 15. oktober i vinterraps og fodergræs, hvis der fra uge 30 til og med uge 38 er faldet mere end 30 procent over normalnedbøren – og hvis der fra uge 21 til og med uge 38 er faldet mere nedbør end normalen i henhold til DMI’s registreringer på regionsniveau.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve