Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Forkert oversættelse i vandrammedirektivet rammer landmænd

Forkert oversættelse i vandrammedirektivet rammer landmænd

Der er forskel i ordlyden mellem den danske og engelske definition af grundvand i vandrammedirektivet. Den forkerte oversættelse kan koste danske landmænd dyrt, mener viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt

Hvis man læser både den danske og den engelske version af vandrammedirektivet, er der en forskel på definitionen af grundvand. I den engelske version er defineres grundvand som vand i den mættede zone, men i Naturstyrelsen er det blevet til mættede zoner – i flertal.

Det er en lille forskel, men den betyder alverden for, hvilket billede der er blevet tegnet af det danske grundvand.

Over den såkaldte mættede zone, det der er grundvand i Vandrammedirektivets forstand, findes der adskillige jordlag. I de jordlag kan der opstå mættede zoner, hvor nedsivet vand er blevet oplagret og standset af lerlag i jorden. I den danske version af vandrammedirektivet er en entydig afgrænsning af grundvand blevet til en uklar varierende størrelse.

– Den fejlagtige oversættelse har betydet, at der er tegnet et helt urimeligt billede af det danske grundvands status. Grundvandet har fået en meget dårligere status, end det egentlig har. Det er naturligvis godt, men den forkerte status har samtidige skubbet på for krav om en overdrevet indsats i forhold til nitrat og pesticider, og det har omvendt skadet landbrugets udvikling, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt.

Han er dog tilfreds med, at miljøminister Kirsten Brosbøl har anerkendt, at der er fejl i oversættelsen af Vandrammedirektivet, og at Folketingets miljøudvalg har besluttet at gennemføre en høring med uafhængige eksperter. Forhåbentlig kan det føre til en ændring i oversættelsen.

– Den fejlagtige oversættelse har også betydet en mere vidtgående beskyttelse og dansk overimplementering uden politisk mandat. Det ser vi nu i redegørelsesdelen i de danske vandplaner beskriver en dårlig tilstand i mange områder, men tilstandsvurderingen bygger på en udgave af vandrammedirektivet, der er oversat forkert. Det kan få meget vidtrækkende konsekvenser for landbruget, siger Lars Hvidtfeldt og fortsætter

– Hvad sker der, når EU- Kommissionen kræver, at Danmark opfylder de mål, de selv har sat? Så kan vi blive tvunget til implementere regler, skabt på et fejlagtigt grundlag, og det vil koste på landmandens bundlinje.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve