Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Fokus på fødevareerhvervet i innovationsfond

Fokus på fødevareerhvervet i innovationsfond

Danmarks Innovationsfond vil være med til at sikre, at fødevareerhvervet fortsat er blandt verdens mest innovative.

Danmarks Innovationsfond har i dag offentliggjort sin første strategi. Med strategien opfyldes et stort ønske fra fødevareerhvervet om en samling af de mange forskellige støtteordninger og ikke mindst en forenkling af de mange forskellige regelsæt for deltagelse i ordningerne.

Innovationsfonden blev etableret per 1. april 2014 og skal uddele bevillinger til aktiviteter inden for strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation. Fondens budget er i 2014 på knap 1,6 milliarder kroner, hvilket gør den til den største offentlige enkelt-bidragyder til at understøtte forskning og innovation i Danmark.

Langsigtet videnopbygning vigtig

For Landbrug & Fødevarer er det vigtigt, at fonden fremover også støtter den langsigtede videnopbygning på de områder, hvor Danmark har sine styrker. L&F hilser derfor også velkommen, at fødevarer og bioressourcer er at af fondens seks fokusområder.

– Det danske fødevareerhverv er ifølge internationale undersøgelser blandt de mest innovative fødevareerhverv i verden – men det kan vi kun vedblive at være ved at investere i forskning og kompetenceopbygning, siger Morten Andersen Linnet, afdelingsleder for Vækst, Forskning & Fødevarer i L&F.

Han hilser derfor velkommen, at der med etableringen af Innovationsfonden er taget skridt til at sikre en bedre sammenhæng mellem investeringer i forskning og innovation.
– I fødevareerhvervet har vi gode erfaringer med at arbejde i større forsknings- og innovationskonsortier, og via landbrugets rådgivningssystem er vi blandt de bedste i verden til at få sat viden i arbejde hurtigt. Innovationsfondens mere fleksible tilgang og fokus på at skabe reel innovation og vækst vil kunne understøtte, at forskning hurtigere bliver til forretning, siger Morten Andersen Linnet.

Han påpeger, at de godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS) i den forbindelse udfylder en meget vigtig rolle med at overføre viden til både små og store virksomheder.
Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden

Innovationsfonden arbejder målrettet på at øge produktivitetsvæksten ved særligt at støtte og styrke tilskyndelsen til flere investeringer i forskning og udvikling, højere uddannelse og mere innovation i erhvervslivet. Læs mere om fonden på innovationsfonden.dk.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve