Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Finansierings-pakke kan styrke udvikling i fødevareerhvervet

Finansierings-pakke kan styrke udvikling i fødevareerhvervet

Det er helt nødvendigt at sikre nye investeringer og generationsskifter i landbruget, hvis fødevareerhvervet fortsat skal bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer er derfor glad for, at erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen nu sætter skub i arbejdet med de konkurstruede landbrugsbedrifter og styrke grundlaget for fortsat udvikling i landbruget. Det viser, at regeringen tror på fødevareerhvervet. Den fælles forståelse om en finansieringspakke er indgået mellem regeringen, Finansrådet, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Landbrug & Fødevarer.

– Der er et stort behov for at sikre nye investeringer i landbruget. Fødevareerhvervet er en stærk motor i Produktionsdanmark, men alle dele af maskinen skal fungere, hvis vi skal kunne skabe vækst og opretholde de job, der giver værdi til hele Danmark. Den fælles forståelse vil bl.a. være med til at sikre, at de mange unge landmænd, der står på spring for at investere i en husdyrproduktion, nu får bedre muligheder for at starte selv, siger formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Finansieringspakken indeholder vigtige lempelser i Finanstilsynets regler for nedskrivninger på rekonstruerede landbrugsbedrifter, så der tages højde for lavere gæld efter en rekonstruktion. Endvidere vil kreditinstitutterne fremover kunne anlægge en såkaldt porteføljetilgang, som vil reducere nedskrivningsbehovet, og dermed skabe bedre rammer for udlån til landbruget.

Der er også et velkomment fokus på, at den finansielle sektor intensiverer oprydningen blandt de mange kriseramte landbrug. Det er dog vigtigt, at det fortsat er en sag mellem det enkelte pengeinstitut og landmanden, der afgør hvordan gælden nedbringes, eller om der skal ske et ejerskifte på bedriften.

Pakken indeholder også etablering af en investeringsfond, Dansk LandbrugsKapital, der får en startkapital på 2 mia. kr. Fonden skal på markedsvilkår skyde penge ind i landbruget, der i dag lider under mangel på ansvarlig kapital.

– Der findes desværre ingen snuptags-løsninger på udfordringerne i landbruget. Men med denne pakke kan vi hjælpe både de unge landmænd med at komme i gang, og skabe grundlaget for, at de dygtigste og mest effektive af landmændene med høj gæld får en chance for igen at investere i deres bedrift, og på den måde arbejde sig ud af gælden. Dermed kan vi få løst op for den fastlåste situation, der truer hele det danske fødevareerhverv, siger formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Ligeledes er det positivt, at aftalen omfatter en midlertidig udvidelse af Vækstfondens ordning med vækstlån til landbruget, så lånene kan dække op til 70 pct. af investeringerne i landbruget – mod hidtil 50 pct.

Landbrug & Fødevarer pointerer dog, at Finansieringspakken alene ikke kan skabe den nødvendige konkurrencekraft og indtjening i landbruget. Derfor er det vigtigt for Landbrug & Fødevarer, at regeringen i den fælles forståelse klart forpligter sig til at have fokus på fødevareerhvervets internationale konkurrencekraft og de generelle rammevilkår for erhvervet.

– Vi står overfor et boom i den globale fødevareefterspørgsel de kommende år. Her vil de danske fødevarer af høj kvalitet være stærkt efterspurgte. Men danske landmænd og fødevarevirksomheder kan kun være med på det globale marked, hvis vi får samme vilkår som vores konkurrenter. Det nytter ikke med danske særregler og ekstraomkostninger – vi skal have miljøregler og afgiftsniveau på niveau med vores nabolande, siger formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve