Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Fælles forståelse for hjørnesten i Fødevare- og landbrugspakken

Fælles forståelse for hjørnesten i Fødevare- og landbrugspakken

Fødevare- og landbrugspakken er stadig et stort plus trods nye restriktioner

Det er meget positivt, at det nu er lykkedes regeringen at finde en fælles forståelse for en hjørnesten i Fødevare- og landbrugspakken med EU-Kommissionen. Det betyder at:

•Vi kan gøde op til normenerne.

•Vi får en ny husdyrregulering, hvor mark og stald er adskilt.

•Slagtesvinsproducenterne får hævet harmonikravet op til 170 kg N med et fosforloft på 39 kg fosfor pr. hektar.

Nye restriktioner i implementering af Fødevare- og landbrugspakken

For at få Fødevare- og landbrugspakken godkendt i EU-Kommissionen har det været nødvendigt at tilføje restriktioner. Derfor lancerer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i dag en ny toårig efterafgrødeordning og en skærpelse af den fosforregulering, som har været i høring i forbindelse med den ny husdyrregulering. Både efterafgrødemodellen og en ny fosforregulering er elementer i Fødevare- og landbrugspakken. Det nye er, at regeringen har set sig nødsaget til at skærpe reguleringen i disse to tiltag som et resultat af de drøftelser, man har haft med EU-Kommissionen.

Landbrug & Fødevarer accepterer ikke det faglige grundlag

Selvom vi i Landbrug og Fødevarer bakker op om efterafgrødeordningen, er vi ikke enige i det faglige grundlag. Vi kan desværre konstatere, at EU-Kommissionen har et meget nidkært fokus på, at medlemslandene ikke øger udledningen af næringsstoffer.

Vi formoder, at dette er, hvad der skulle til, for at der nu kan komme ro omkring de fremtidige reguleringsrammer. Men det er ærgerligt, at prisen er en meget bøvlet efterafgrødeordning og stramninger i den foreslåede fosforregulering. Det er ændringer, som vi mener, at der ikke er fagligt grundlag for.

Er vi så tilfredse med pakken, som den er nu? Nej, det er vi ikke! Men vi må samtidig anerkende både regeringen og politikerne bag Fødevare- og landbrugspakken for, at de har gjort en kæmpe indsats for erhvervet. En indsats som politikerne skal have ros for.

Næste skridt – vi giver ikke op

Ved præsentationen af Fødevare- og landbrugspakken i december 2015 fik vi fjernet normreduktionen i landbruget, vi fik adskilt stald og mark samt løftet harmonikravet for slagtesvin fra 1,4 DE til 1,7 DE. Det er altsammen meget positive tiltag, som vi hilser velkommen. Samtidig stod der nævnt i Fødevare- og landbrugspakken, at der ikke måtte ske en forringelse af miljøtilstanden i Danmark, og at EU-Kommissionen skulle godkende tiltagene. Når vi gør det samlede regnskab op for hele pakken, står vi stadig med et stort plus på bundlinjen – også når vi regner med, at vi nu får to år med efterafgrøder, som vi mener ikke kompenseres fuldt ud i forhold til det bøvl, vi nu skal igennem. Det er bøvl med ansøgninger og etableringsomkostninger.

Vi skal ikke forklejne, at de skærpelser, vi nu står overfor, rammer os på økonomien, men vi skylder også at se skærpelserne i lyset af pakkens lempelser, hvor afskaffelse af normreguleringen alene anslås til omkring 850 kr./ha.

Desværre er vi i en situation, der er præget af, at Danmark igennem tiden er gået længere, end EU-Kommissionen har krævet i forhold til implementering af miljødirektiverne. Den tidligere danske duksetilgang på miljøområdet låser nu for, at Danmark kan implementere direktiverne helt nært, som vi og regeringen ønsker det, da man i Kommissionen ser enhver merudledning som en uacceptabel forringelse.

Der forestår nu et arbejde med at finde brugbare løsninger, der kan lette overgangen til en ny regulering og fremme udviklingen i husdyrproduktionen, til gavn for landmændene og råvaregrundlaget til fødevarevirksomhederne. Samtidig vil vi i Landbrug & Fødevarer fastholde regeringen på, at den nye efterafgrødeordning kun er en toårig ordning – og det vil jeg garantere jer for, at Landbrug og Fødevarer vil stå vagt om!

Nu skal vi alle i arbejdstøjet

Nu er det vigtigt, at alle kommer i arbejdstøjet og beviser overfor både regeringen og EU-kommissionen, at landbruget kan spille med på den frivillige efterafgrødeordning. Hvis ikke vi leverer tilstrækkeligt i den frivillige efterafgrødeordning, vil der efterfølgende ikke være politikere, som har tiltro til frivillige aftaler med landbruget. Herefter vil efterafgrøder blive gennemført med tvang, som vi hørte Esben Lunde Larsen fortælle ved Delegeretmødet i Herning.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve