Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Eksterne træder ind i Videncentret for Landbrugs bestyrelse

Eksterne træder ind i Videncentret for Landbrugs bestyrelse

Videncentret for Landbrug skal fremover ledes af en bestyrelse, hvor ikke alle er tilknyttet landbrugets organisationer. Den nye bestyrelse får herved medlemmer med indsigt og erfaringer fra relaterede brancher. Med sammensætningen af den nye bestyrelse ønsker Landbrug & Fødevarer, der ejer Videncentret for Landbrug (VFL), at professionalisere bestyrelsesarbejdet i VFL.

– Videncentret er en helt central aktør i den fortsatte udvikling af en bæredygtig, intensiv landbrugs- og fødevareklynge i Danmark, siger Videncentret for Landbrugs nye formand, Lars Hvidtfeldt, der også er viceformand i Landbrug & Fødevarer.

– Vi skal arbejde for at danske fødevareproducenter får andel i den stigende efterspørgsel på fødevarer og andre produkter inden for den biobaserede økonomi. Og vi skal fastholde og udbygge Danmarks position som landbrugsland, samtidig med at vi skal kunne operere i en stadig mere åben og konkurrencepræget økonomi.

Den nye bestyrelse skal også have fokus på at få videreudviklet de kommercielle potentialer på VFL.

– Vi skal i den samlede ledelse på VFL, det vil sige i bestyrelse og direktion, arbejde med at udvikle de nødvendige planer og redskaber til at effektuere VFL´s strategi – herunder øget kommercialisering.

– Vi skal skabe en bæredygtig og attraktiv virksomhed, der får maksimal betydning for den danske primærproduktion inden for landbrug og gartneri, fortsætter Lars Hvidtfeldt og pointerer, at bestyrelsen også har en vigtig opgave med at få integreret Videncenter for Svineproduktion i VFL og med at styrke Videncentrets profil som videnleverandør til det primære landbrug og gartneri.

VFL er en central aktør

– Videncentret har en unik rolle som det nationale og internationale brohoved, der binder forskning og teori sammen med den praktiske dagligdag hos landmanden.

– Vi skal arbejde intenst på at give landmændene bedre indsigt i det arbejde og den indsats, som VFL yder for dem.

– Landmændene og hele erhvervet skal være stolte af at have et videncenter, der også i international sammenhæng er en enestående institution, siger Lars Hvidtfeldt og henviser til, at VFL samarbejder om projekter og indgår i partnerskaber med universiteter og virksomheder over hele verden.

 – Det gør vi for at sikre danske fødevareproducenter adgang til de allernyeste forsknings- og forsøgsresultater og for at promovere dansk fødevareproduktion over for vigtige beslutningstagere og globale samarbejdspartnere.

– Vi er dermed den helt centrale aktør i opgaven med at binde indsatsen i fødevaresektoren sammen, konstaterer den nye bestyrelsesformand og understreger i samme åndedrag, at han ser de lokale rådgivningsvirksomheder (DLBR) som et uomgængeligt led i rådgivningssystemet, og at et af målene for VFL netop er at sikre, at VFL fortsat er en attraktiv samarbejdspartner for DLBR-virksomhederne.

 Den nye bestyrelse mødes første gang 19. august, hvor Lars Hvidtfeldt afløser Sven-Aage Steenholdt på formandsposten.

Videncentret for Landbrugs nye bestyrelse har følgende sammensætning:

  • Lars Hvidtfeldt, formand, godsejer og viceformand i Landbrug & Fødevarer
  • Lene Lange, professor, Aalborg Universitet
  • Jørn Kristian Jensen, tidligere bankdirektør, bestyrelsesformand for Landbrugets Finansieringsbank
  • Torben Ulrich, ejer af konsulentvirksomheden Curius Aps, Gentofte
  • Johannes Elbæk, adm. direktør, Heden & Fjorden
  • Torben Hansen, gårdejer, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion
  • Erik Larsen, gårdejer, formand for Videncenter for Svineproduktion
  • Peder Philipp, gårdejer, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg
  • Henrik Bertelsen, familielandbruger, næstformand for Familielandbrugets sektionsbestyrelse

Herudover tæller bestyrelsen 2 repræsentanter, der i de kommende måneder vælges af og blandt medarbejdere på VFL.

Fakta om Lars Hvidtfeldt, ny bestyrelsesformand for VFL

Lars Hvidtfeldt, 47, er uddannet cand. agro fra Landbohøjskolen i København.

Han driver sammen med sin hustru Gl. Kirstineberg Gods ved Nykøbing F. og har tidligere været beskæftiget i Landbrugsrådets markedspolitiske afdeling og på Landbrugsrådets kontor i Bruxelles.

Han har i perioden 2000-2002 været direktør for Sydhavsøernes Landboforening.

I perioden 2008 til 2012 var han formand for Tolvmandssektionen i L&F. Og siden 2012 har Lars Hvidtfeldt været viceformand i L&F. Derudover beklæder han en række bestyrelsesposter og har siden 2013 været næstformand i Videncentrets bestyrelse.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve