Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Brug pengene på de største og bedste vandløb

Brug pengene på de største og bedste vandløb

Miljøministeriet har netop afsat knap 700 millioner kroner til at forbedre vandmiljøet i danske vandløb. Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer deltager i samarbejde med kommuner og andre interessenter i arbejdet.

Startskuddet er i dag gået for 23 vandråd fordelt i Danmark, der de kommende måneder skal beslutte, hvordan lokale vandløb skal opnå en forbedret fysisk tilstand. Vandrådene er sammensat af kommunale repræsentanter og interessenter, der i samarbejde skal kortlægge, Startskuddet er i dag gået for 23 vandråd fordelt i Danmark, der de kommende måneder skal beslutte, hvordan lokale vandløb skal opnå en forbedret fysisk tilstand. Vandrådene er sammensat af kommunale repræsentanter og interessenter, der i samarbejde skal kortlægge, hvordan de enkelte vandløb får en bedre tilstand. Det kan eksempelvis handle om at lægge gydesten i vandløbene, rette sving ud eller fjerne spærringer.

“Det er et meget stort og vigtigt arbejde, som miljøministeren har sat i gang med vandrådene. I Landbrug & Fødevarer går vi konstruktivt ind i arbejdet, selvom vi mener, der er alt for kort tid til at sikre den helt rigtige indsats”, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt.

I løbet af de næste måneder – frem til sommerferien – skal vandrådene pege på, hvilken indsats der skal iværksættes for at Danmark kan leve op til EU’s vandrammedirektiv om god økologisk tilstand i danske vandløb. Arbejdet med vandplanerne er stærkt forsinkede, blandt andet fordi, der ikke har været overensstemmelse mellem de planer, der lå på miljøministerens bord, og de faktiske forhold ude i de danske vandløb.

Sats på de store

I alt lægger miljøminister Kirsten Brosbøl op til, at de 696 millioner kroner skal forbedre tilstanden i 1600 – 2200 kilometer vandløb i Danmark. I Landbrug & Fødevarer mener viceformand Lars Hvidtfeldt, at indsatsen skal fokuseres i de store vandløb:

“Hvert enkelt vandråd bliver pålagt at forbedre vandmiljøet i et bestemt antal kilometer vandløb. Det mener jeg, er den forkerte måde at gribe det an på. Man burde i stedet fokusere på, hvor en indsats giver den største miljøgevinst, og det vil formentlig være i en række af de store vandløb. I værste fald risikerer vi, at der bliver lavet en indsats på mange hundrede kilometer små vandløb, hvor miljøgevinsten er minimal”.

Landbrug & Fødevarer mener desuden, at det er vigtigt, at vandrådene kan indstille til myndighederne, hvis et vandløb helt bør fritages for en indsats. Det vil være nødvendigt i en række afvandingskanaler, der ingen større miljøværdi har. Landbrug & Fødevarer mener, der er alt for mange mindre vandløb med i vandplanerne, som efter EU-direktivet aldrig skulle have været med.

Selvom vandrådene får begrænset råderum og et begrænset tidsrum at arbejde i, er Landbrug & fødevarer positive over, at ministeriet inddrager de forskellige organisationer i beslutningen omkring vandplanerne.

“Vi er parate til at tage gummistøvlerne på og komme ud i virkeligheden. Så må vi se, hvor meget indflydelse, vandrådene får med det grundlag de skal arbejde ud fra og den snævre tidsramme, de har fået udstukket”, siger Lars Hvidtfeldt.

De knap 700 millioner, Miljøministeriet har sat af til opgaven, skal bl.a. gå til direkte erstatninger til de lodsejere, der bliver berørt af de indsatser, der bliver sat i værk.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve