Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Analyse dokumenterer behov for PSO-lettelser

Analyse dokumenterer behov for PSO-lettelser

PSO-afgiften hæmmer danske virksomheder i konkurrencen med udlandet. Det viser dagens analyse fra Skatteministeriet

I analysen konkluderer ministeriet, at PSO-afgiften er dyr og ineffektiv og, at der er god samfundsøkonomi i at skrotte den. Blandt andet vil husholdningernes skattebyrde blive lettere, hvis PSO-afgiften flyttes over på finansloven og dermed lægges oven i danskernes skat.

– Det største problem med PSO-ordningen er og bliver, at den er konkurrenceforvridende. 90 procent af tiden koster el i Danmark det samme som i nabolandene, men hvis man lægger PSO-omkostningerne oveni regningen, bliver billedet meget skævvredet, siger Karen Hækkerup.

I dag betaler danske virksomheder mere end 25 øre i PSO-afgift per kWh, mens den tilsvarende PSO-sats i Sverige er ca. 2,3 øre/kWh. 80 procent af elforbruget i svensk industri er undtaget for denne omkostning på grund af særlige vilkår.

I Tyskland vil en virksomhed med et elforbrug som et mellemstort dansk slagteri i gennemsnit betale under 9 øre/kWh, og godt halvdelen af hele det tyske industri-elforbrug sker til en PSO-sats på under én øre per kilowatttime, fremgår det af Skatteministeriets analyse.

– Man kan vel roligt sige, at det er konkurrenceforvridning, der er til at tage og føle på. Derfor skal regeringen roses for at tage fat på problemet. Vi håber, at der i Folketinget vil være bred opbakning til at omlægge PSO’en og få den over på finansloven for på den måde at sikre danske arbejdspladser på samme måde, som der var bred opbakning til at justere systemet, da den tidligere regering fremlagde sin Vækstpakke i 2014, siger Karen Hækkerup.

Skatteministeriets analyse viser, at PSO-omkostninger er steget eksplosivt over de seneste år, fra 2,1 milliarder kroner om året i 2008 til 8,4 milliarder kroner i 2015. Analysen dokumenterer også, at der ikke længere er nogen, der tror på, at PSO-omkostningerne vil falde væsentligt over de næste par år.

– Landbruget, ikke mindst gartnerierne, og mange fødevarevirksomheder, er blandt de mest el-forbrugende sektorer i Danmark. Det vil derfor være en fantastisk nyhed for danske fødevareindustri, hvis regeringen kommer igennem med den ønskede omlægning, siger Karen Hækkerup.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve