Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Ændringer til 1. generations vandplaner i supplerende høring

Ændringer til 1. generations vandplaner i supplerende høring

Miljøministeriet har i dag sendt ændringer til 1. generations vandplaner (VP1) i supplerende 8 ugers høring. Høringsperioden har frist den 26. august.

Indhold af høring

I høring kommer kun konkrete ændringer i indsatser og ændringer af et antal retningslinjer, der fastsætter forpligtigelser for myndigheder. Alle konkrete ændringer i indsatser er indsatser, der udgår og er som sådan alle positive for vores medlemmer. Ændringerne følger især af følgende beslutninger fra Miljøministeren:

  • Samlet set er der fjernet ca. 3.000 km vandløb fra planerne – således at der nu er ca. 19.000 km er tilbage. Dermed er VP1 harmoniseret med 2. generation af vandområdeplaner, der kommer i høring til jul. Af de 3000 km vandløb, der udgår, var der planlagt indsats på 750 km. som nu udgår.
  • Virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse udgår som en konsekvens af Vækstaftale for Fødevarer, der fjernede virkemidlet fra VP2. I VP1 udgår således ændret vedligeholdelse på 3.800 km vandløb. Der foreslås ikke nogen “erstatningstiltag”, selvom denne ændring vil betyde at færre vandløb vil leve op til mål om god tilstand efter VP1 er gennemført end oprindeligt forudset. Denne “manko” vil ifølge Miljøministeriet skulle adressers i VP2 og VP3.
  • Som følge af basisanalysen, der viste forbedret tilstand i visse vandløb, og som følge af de indkomne høringssvar er yderligere en række indsatser udgået af planerne:
  • Restaureringer: Falder fra 750 km til 475 km
  • Åbning af rør: Falder fra 190 km til 160 km
  • Fjernelse af spærringer: Falder fra 1450 til 1350 km.
  • Indsats i blødbundsvandløb skal ikke have indsats, idet nuværende faunaindeks er konstateret uegnet til denne type vandløb (ca. 250 km)
  • Fjernelsen af de yderligere efterafgrøder (op til + 20 pct. i nogle oplande)

I supplerende høring kommer ikke:

  • Nye reducerede randzonekrav og de ekstra generelle efterafgrøder (de 3 pct., der kommer i 2015). De er ikke omfattet af høringen, idet de ifølge Miljøministeriet “ikke fastsættes direkte i vandplanerne”
  • Ændringer i karakterisering af vandløb (fx fra naturligt til kunstigt) uden ændringer i indsats er heller ikke i supplerende høring. Sådanne ændringer vil først kunne ses, når de endelige vandplaner fremlægges efter supplerende høring.

Se hele høringsmaterialet her

 

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve