Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Aktuelt  →  Vandrådet for hovedvandopland Lillebælt/Fyn

Vandrådet for hovedvandopland Lillebælt/Fyn

Medlemmer af vandrådet for hovedvandopland Lillebælt/Fyn er:

 • Assens Vandløbslaug, Claus Kragh
 • Bæredygtigt Landbrug, Lars Knudsen
 • Centrovice, Lars Iversen
 • Danmarks Naturfredningsforening, Jørgen Lodal
 • Danmarks Sportsfiskerforbund, Peter Adamsen
 • Danske Kloakmestre, Thomas Rasmussen
 • Danske Vandløb, Jesper Haarslev
 • Dansk Miljøteknologi, Arne Bonnerup
 • Dansk Ornitologisk Forening, Kirsten Pedersen
 • Dansk Skovforening, Peter M. Sigvard
 • DANVA, Allan Bruus
 • Faaborg-Midtfyn Vandløbslaug, Christian Magaard
 • Foreningen af vandværker i Danmark, Palle Christensen
 • Friluftsrådet, Erik Bukh
 • Landbrug & Fødevarer + Fynsk Familielandbrug, Ib W. Jensen
 • Middelfart Vandløbslaug, Jesper Haarslev
 • Nordfyns Vandløbslaug, Gert Elbæk
 • Odense Vandløbslaug, Jens Muurholm
 • Patriotisk Selskab, Henrik Galsgård
 • Ærø Sportsfiskerforening, Kim Bang
 • Økologiske Ærø, Hanne La Boube

 Datoer og indhold for møderne er aftalt således

 • 31. marts 2014 (opstartsmøde – rammer og baggrund for rådets arbejde)
 • 9. april 2014 (principper for udarbejdelse af indsatsprogram)
 • 17. juni 2014 (drøftelse af oplandskommunernes udkast til forslag til indsatsprogram)

Desuden forventes oplandskommunernes forslag til indsatsprogram at blive sendt til kommentering i vandrådet i september 2014.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve