Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Aktuelt  →  Vandråd - Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord

Vandråd – Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord

Følgende er medlemmer af vandrådet: Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord

Organisation/Forening

Deltager i vandrådet

kontaktoplysninger

Bæredygtigt Landbrug

Steen Rasmussen

steen@zastrow-agro.dk

Odense Kommunes Vandløbslaug

Jens Muurholm

j.muurholm@gmail.com

Nordfyns Vandløbslaug

Mikael Eg Andersen

natural@post11.tele.dk

Faaborg-Midtfyns Kom. Vandløbslaug

Claus K. Christensen

ckc@dlgmail.dk

Kerteminde vandløbslaug

Torben Friis

Torben-friis@hotmail.com

Svendborg vandløbslaug

Ole Jørgensen

Lindegaarden@post.tele.dk

Dansk Skovforening

Ditlev Berner

ditlev@holstenshuus.dk

Landbrug og Fødevarer

Jørgen Stougaard

js@linde-gaard.dk

Patriotisk Selskab

Dennis Stentebjerg

info@hofmansgave.dk

Fyns Familielandbrug

Ib Walther Jensen

ibje@post3.tele.dk

Centrovice

Lars Langeskov Nielsen (Formand)

lars@lykkeslund.dk

Danske Kloakmestre

Jens Peder Guldberg

clarkco@clarkco.eu

Foreningen af vandværker I DK

Palle Christensen

palle@fvdfyn.dk

DANVA

Christian Ammitsøe, VCS

cha@vcs.dk

IDA-Fyn-BYG

Per Olesen

polesen@mail.dk

Odense Bys Museer

Anders Myrtue

asm@odense.dk

Friluftsrådet

Søren Larsen

 Madsen-larsen@dadlnet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund

Lars Henriksen

Wikinglars@gmail.com

Danmarks Ornitologiske Forening

Hans Ole Matthiesen

hansole@nalnet.dk

Danmarks Naturfredningsforening

Kurt Due (Næstformand)

Suppl. Louise Skov

 fjordkurt@sedennet.dk

 skovfidus@gmail.com

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve