Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Aktuelt  →  Valgmøde - viceformandsposten L&F

Valgmøde – viceformandsposten L&F

Mødet afholdes: Torsdag den 25. oktober kl. 19.00 hos SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens

Hvem skal være den næste 1. viceformand i Landbrug & Fødevarer?
Alle aktive medlemmer af landboforeningerne i Region Syd inviteres til at møde kandidaterne.
Efter en kort præsentationsrunde vil der være rig lejlighed til at spørge ind til den politik, de enkelte kandidater vil praktisere, hvis de på det kommende delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer vælges som ny 1. viceformand.

Ordstyrer: Henrik Lisbjerg, chefredaktør, Landbrugsmedierne.

Af hensyn til forplejning er der tilmelding til arrangementet senest tirsdag den 23. oktober til slf@slf.dk eller tlf. 73 20 26 00.

På nuværende tidspunkt ved vi at følgende vil være kandidater til posten:

Poul Henrik Prahl

55 år
Ærtebjergvej 2
4400 Kalundborg
(Smakkerup Gods)

Traditionel planteavl, driver 650 ha. Svinestald med 350 søer. Udlejning af 30 huse samt jagt.
Er næstformand i landboforeningen Gefion (4 år), og sidder med i VKST og ØØL bestyrelse. Via min næstformandspost deltager jeg i L&F’s landformandsmøder. Har været med i bestyrelsesarbejde de sidste 15 år.

Anden relevant information:
Agrarøkonom fra Næsgaard Landbrugsskole, landbrugskonsulent for Shell, haft eget IT-firma,
gift med Anne Prahl, 2 børn på 23 og 21 år.

Torben L. Povlsen

52 år
Frederikshøj på Østfyn.
Driver 250 ha og et sohold på 760 søer med produktion af 30 kgs grise.
Medlem af primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer siden 2013 og formand for Centrovice.
Desuden medlem af L&F Svineproduktionsbestyrelsen siden 2014.

Anden relevant information:
Har haft specielt fokus på vandplaner og miljøreguleringer gennem Natura 2000-udvalget og
sidder desuden i svineudvalget og veterinærudvalget i Landbrug & Fødevarer.
I bestyrelsen for DBU fra 2006-2009.

Thor Gunnar Kofoed

59 år
Født på og driver Knarregård ved Nexø på Bornholms østkyst. 150 ha med 7-10 forskellige
slags markfrø, havefrø og fremavlskorn. Har maskiner og markbruget sammen med en nabo, og tilsammen er der snart 1.200 ha, 55.000 grise, og snart godt 100 ha økologisk. Formand for Frøavlerne i snart 25 år. Formand for Frøafgiftsfonden, i bestyrelsen for COPA/COGECA’s
Working party on Seed samt Europan Seed Growers Group. Sidder i L&F Sektorbestyrelsen
for Planteproduktion.

Anden relevant information:
Folketingsmedlem for Venstre i 2001-2005. Har siddet i kommunalbestyrelse,
amtsråd/senere Bornholms Regionsråd, og haft udvalgsformandsposter.

Frederik Lüttichau

56 år
Bor på Søholt Gods ved Maribo,
Lolland.
Driver planteavl på 900 ha, heraf er 300 ha forpagtet. Formand for sektionen for Større
Jordbrug og medlem af primærbestyrelsen siden 2012. Sidder i Planteproduktion siden
2013.

Anden relevant information:
Bestyrelsesmedlem på Hofmansgave, med 300 malkekøer og 800 ha.
Har grundig erfaring med udvikling af politik gennem de seneste år. Mit landbrug ligger i
Natura 2000, jeg har problematik omkring miljøkrav og afvanding tæt på.

Hent invitationen her: Valgmøde 1. viceformand_A4

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve