Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Aktuelt  →  Sammensætning af vandrådet i hovedvandopland Storebælt

Sammensætning af vandrådet i hovedvandopland Storebælt

Byrådenes repræsentanter i oplandet til Storebælt har på møde den 12. marts 2014 besluttet at: nedenstående organisationer optages som medlemmer af Vandrådet i hovedvandopland Storebælt:

 • Centrovice, Torben Povlsen, tlp@ledstedlund.dk
 • Bæredygtigt Landbrug, Bjørn Petersen, mepe@dbmail.dk
 • Danmarks Naturfredningsforening, Vagn Christiansen, lindehoj@christiansen.mail.dk
 • Danmarks Sportsfiskerforbund, Frode Thorhauge: FrodeThorhauge@stofanet.dk
 • DANVA.
 • Dansk Ornitologisk Forening, Niels Riis: niels.riis@mail.dk
 • Dansk Skovforening, Dennis Hou Holck: dhh@holckenhavn.dk)
 • Faaborg-Midtfyn Vandløbslaug, Claus Christensen: ckc@dlgmail.dk
 • Danske Kloakmestre, Jens Peder Guldberg: clarkco@clarkco.eu
 • Danske Vandløb, Jesper Haarslev: mailto:jh40815996@gmail.com
 • Foreningen af Vandværker i Danmark, Palle Christensen: palle@fvd.dk
 • Faaborg-Midtfyn Vandløbslaug, Claus Christensen: ckc@dlgmail.dk
 • Friluftsrådet, Vagn Gram: vgram@live.dk
 • Fyns Familielandbrug, Ib Walther Jensen: ibje@post3.tele.dk
 • Langeland Vandløbslaug, Erik Pilegård Petersen: aepilegaard@gmail.com
 • Kerteminde Forsyning A/S, Joakim Krenz: jk@kertemindeforsyning.dk
 • Kerteminde Vandløbslaug, Torben Friis: torben-friis@hotmail.com
 • Nyborg Forsyning og service, Connie Ersing: cer@nfs.as
 • Nyborg Vandløbslaug, Henrik Terph: mailto:terp@sanderumgaard.dk
 • Patriotisk Selskab, Stig Bille Brahe Selby: roesoegr@post7.tele.dk

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve