Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Aktuelt  →  Fuldt hus ved medlemsmøde

Fuldt hus ved medlemsmøde

Næsten 200 landmænd og andre interesserede var mødt op, da miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen gæstede Centrovice mandag den 30. november.

Her fik de mange fremmødte bl.a. ministerens bud på de politiske prioriteringer i fremtiden, ligesom der også var rig mulighed for at stille panelet, som ud over ministeren bestod af folketingsmedlemmer Jane Heitmann og Erling Bonnesen, spørgsmål.

Konstruktiv debat

Under debatten blev der udtrykt ønske om færre regler og afbureaukratisering i erhvervet. ”Alpereglen” blev nævnt fra salen som et eksempel på, at godt landmandskab kommer i konflikt med uhensigtsmæssig regel- og datotyranni. Ønsket blev positivt modtaget af Eva Kjer Hansen, som forsikrede de mange fremmødte om, at det er noget, hun har fokus på og vil gøre noget ved. Bl.a. ved at arbejde for øget gennemsigtighed og overblik over forpligtelserne i forhold til EU.

Derudover efterlyste salen også en afklaring på afvandingsforhold med hensyn til vandløbslov og vandløbsregulativer. Hertil svarede ministeren, at der nu er 10.000 km vandløb, der er omfattet af kvalitetsmålsætninger, mod tidligere 19.000 km. Desuden bliver små vandløb, der afvander under 10 km2, taget ud.

Eva Kjer Hansen fik også et indblik i de udfordringer genetableringen af hegn og diger medfører. Strukturtilpasningen har gjort mange hegn overflødige, og i salen blev der efterspurgt en mere fleksibel ordning, hvor de levende hegn og diger, der skal genetableres, etableres mere hensigtsmæssigt.

Endelig blev den nuværende planlov vedrørende 300 m strandbeskyttelseslinie også drøftet flittigt, og flere af de fremmødte gav udtryk for, at den hæmmer udvikling og aktiviteter i mange områder. F.eks. giver den restriktioner i forbindelse med opsætningen af ellers lovpligtige læskure (dyrevelfærdshensyn) til afgræssende kvæg på naturarealer (naturplejehensyn).

En aften med lyspunkter

Generelt kunne deltagerne gå opløftet fra mødet med udsigt til flere gode lovinitiativer. Herunder bl.a. ophævelse af randzonelov, ny gødningslov, ophævelse af dyrkningsforbud på §3-arealer, 16-punktsplan samt faglig genbehandling af vandplanerne.

Medlemsmøde Medlemsmøde 5 Medlemsmøde 4 Medlemsmøde 3 Medlemsmøde 2

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve