Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Aktuelt  →  Bestyrelsesformand i Centrovice, Torben Povlsen, er kandidat til viceformandsposten i L&F

Bestyrelsesformand i Centrovice, Torben Povlsen, er kandidat til viceformandsposten i L&F

Primærbestyrelsesmedlem Torben L. Povlsen er ny kandidat til viceformandspost.

Medlem af primærbestyrelsen og formand for Centrovice, svineproducent Torben L. Povlsen vil kæmpe for en ordentlig ammoniakregulering af den animalske sektor, et landbrug der ikke druknes af vandplaner og et samlet stærkt landbrug.

”Da Lars Hvidtfeldt overraskende meldte, at han ikke længere ville fortsætte, kom der mange opfordringer fra nær og fjern til at stille op til viceformandsposten,” siger Torben L. Povlsen. ”Dem har jeg reflekteret over og vendt med min familie og bestyrelsen i Centrovice. Det er dem, der umiddelbart vil mærke en forskel, hvis jeg vælges, hvorfor det var dejligt at opleve deres fulde opbakning til at tage udfordringen op.”

Den animalske sektor holder urimeligt for

Efter vi er lykkedes med at få mere gødning til vores afgrøder, må vi erkende, at det er den animalske sektor, der er ekstra udsat i fremtiden. Specielt ammoniakreguleringen rammer kvægbruget alt for hårdt. ”Hvis vi fremadrettet vil have eksportindtægter på over 150 milliarder til det danske velfærdssamfund, så skal vi sikre ordentlige, fair og reelle rammevilkår,” siger Torben L. Povlsen.

Vandplaner fortsat den største kampplads for hele landbruget

Landbruget står stadig med flere åbne uafklarede problemstillinger i forhold til vandplanerne. ”Det gælder både hvor mange vandløb, der skal være med i vandplanerne, målsætningerne i vandoplandene og de udskudte 6800 t N, der formodentligt skal reduceres i kommende generation 3 planer. Vi har i LF gennem ”de 7 synder” vist, at der ikke er fagligt belæg for at gøre som skitseret i de nuværende reguleringer og målsætninger,” udtaler Torben L. Povlsen.

Ejendomsretten under pres

Torben L. Povlsen ser med bekymring på, at den grundlovssikrede ejendomsret konstant udfordres i miljøet og klimaets hellige navn. ”Det nævnes ofte, at landbruget er en stor miljøsynder, men det er ikke korrekt, vi er faktisk klima- og miljødukse set i et verdens perspektiv,” udtaler Torben L. Povlsen. ”Man kan faktisk diskutere om vi ikke er netto plusbidrager til klimaet”.

Bred erfaring med landbrugspolitisk arbejde.

Torben L. Povlsen har været medlem af primærbestyrelsen siden 2013, hvor han ud over at arbejde med det overordnede, har haft specielt fokus på vandplaner og miljøreguleringer gennem Natura 2000 udvalget. L&F Svineproduktionsbestyrelsen har Torben været med i siden 2014, en position der har givet et stort indblik i en stor sektors betydning for Landbrug & Fødevarer samlede virke.

”Jeg føler, at det er muligt for mig at starte direkte op som viceformand uden ”indkøringstab”, da jeg allerede nu har stærke relationer til primærbestyrelsen og direktionen,” udtaler Torben L. Povlsen, ” bare det at have dybdegående kendskab til regnskabsstrukturen og pengestrømmene samt de mekanismer, der får hjulene i Landbrug & Fødevarer til at dreje rundt, ser jeg som meget vigtige”.

For yderligere oplysninger kontakt:   Torben Lyngsøe Povlsen på 40272755

Torben Lyngsøe Povlsen bor på Frederikshøj på Østfyn. Gift og har 2 børn på 15 og 20 år. Driver 250 ha og et sohold på 760 søer med produktion af 30 kgs grise.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve