Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Aktuelt  →  Åbent brev til medlemmerne af Centrovice, Patriotisk Selskab og Fyns Familielandbrug

Åbent brev til medlemmerne af Centrovice, Patriotisk Selskab og Fyns Familielandbrug

Kære medlemmer af Fyns Familielandbrug, Centrovice og Patriotisk Selskab,

Igennem det seneste halve år har Fyns Familielandbrug, Centrovice og Patriotisk Selskab holdt flere møder med de fynske kommuner.

Baggrunden for møderne er regeringens Fødevare- og landbrugspakke, som lige nu er ved at blive ført ud i livet. Det glæder vi os meget over. Især glæder vi os over, at vi i løbet to år har fået gødningsnormen tilbage til 100 %, og at vi kan se frem til en målrettet regulering af indsatsbehovet for kvælstofreduktion.

Den målrettede regulering er lagt i hænderne på kommunerne. Processen igangsættes med kollektive virkemidler – i første omgang vådområder, minivådområder m.v.
Vores møder med kommuner har således haft til formål i fællesskab at få sat retning på indsatserne og virkemidlerne.

Kvælstofreduktion i to trin

Indsatsen for kvælstofreduktion er todelt. Første trin betyder, at vi over de næste to år (2017/2018) har midlertidige ekstra målrettede efterafgrøder.

Andet trin, fra 2019, betyder, at en permanent målrettet regulering vil være indført, baseret på kollektive virkemidler. Opgaven handler derfor om – inden 2019 – at få iværksat så mange kollektive indsatser som muligt. Kun på den måde kan vi minimere den målrettede regulering på selve dyrkningsfladen, dvs. vores marker.

Gå positivt ind i processen

Fra formandskabet i vores tre fynske foreninger vil vi således opfordre til at gå positivt og imødekommende ind i processen med kommunerne. Uanset om et vådområde i et netop jeres område indføres eller ej, vil vi opfordre til, at alle deltager aktivt og konstruktivt i at få klarlagt fordele og ulemper ved et evt. vådområder eller andet virkemiddel. Vi kan også kun opfordre til at deltage i forundersøgelser mv., så grundlaget for en fremtidig beslutning bliver belyst og beskrevet så godt som muligt.

Det er vigtigt, at vi på Fyn kommer godt i gang med at undersøge mulighederne for så mange kollektive, erstatningsberettigede tiltag som muligt. Kun på den måde kan vi sikre, at vi fremover kan dyrke og gøde resten af landbrugsjorden på Fyn optimalt.

Tag derfor positivt imod de muligheder, der er og kommer, for at få undersøgt mulighederne for kollektive virkemidler. Og brug gerne jeres forening i dialogen med kommunerne: Vi er klar til at hjælpe.

På foreningernes vegne,

Ib Jensen,  Torben Povlsen og Peder Cederfeld

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve