Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  Temadag om naturpleje

Temadag om naturpleje

SEGES har indgået kontrakt med NaturErhvervstyrelsen om en rådgivningsindsats om tilskud til naturpleje. Indsatsen henvender sig til landmænd og konsulenter, og der vil i løbet af den kommende sæson blive afholdt 5 regionale møder med fokus på tilskud til naturpleje.

På Fyn afholdes mødet som en temadag på Centrovice tirsdag den 9. juni kl. 9.30 – 16.00.

Temadagen byder på en formiddag med spændende oplæg på Centrovice. Her sørger konsulenter fra SEGES for, at deltagerne bliver klogere på dyr i naturplejen, tilskud til naturpleje og stiller skarpt på, hvorfor naturpleje er vigtig,

Om eftermiddagen er der ekskursion til flere naturområder, som plejes med afgræsning. Transporten foregår med bus.

Program

Kl. 9.15 – Ankomst og kaffe

Kl. 9.35 – Velkommen og introduktion til dagen
v/ Helle Buur Holbeck, landskonsulent, SEGES, Planter & Miljø

Kl. 9.45 – Naturpleje – hvorfor? Tilskud til naturpleje

 • Introduktion til naturpleje og behovet for naturpleje
 • Gennemgang af regler og muligheder i tilskudsordningen “Pleje af græs- og naturarealer”
 • Hvilke muligheder er der for at søge tilskud?
 • Nye sanktionsbestemmelser
 • Tilskudssatser, andre naturprojekter, kombination af tilskud, Natura2000-projekrer samt relation til Grundbetalingen
 • Hvor skal man være særligt opmærksom på reglerne?
 • Dispensationsmuligheder
 • Valg af kontrolform. Hvad er det bedste valg på hvilke arealer?
 • Afgræsning af tilskudsarealer – hvad er tilskudsberettiget og hvad er ikke?

v/ Heidi Buur Holbeck, landskonsulent, SEGES, Planter og Miljø

Kl. 10.30 – Pause

Kl. 10.45 – Dyr i naturplejen

 • Særlige hensyn til dyr i maturplejen
 • Parasitproblemer
 • Økonomi i naturplejen

v/ Per Spleth, SEGES, Kvæg

Kl. 11.30 – Sprøg en lokal naturrådgiver

 • Rundbordsamtaler, hvor du kan stille spørgsmål til lokale naturrådgivere om tilskud til naturpleje. Formålet er, at du møder og får kontakt til lokale naturrådgivere, samt at du får afklaret spørgsmål om tilskud til naturpleje. Der er også mulighed for at snakke med andre naturplejere.

Kl. 12.00 – Frokost

Kl. 12.45 – Afgang med bus til naturarealer

 • Vi besøger Jersore Galloway v/ Erik Pedersen og Jytte Schaldemose samt Helnæs Made ved Peter Hansen. Begge steder udføres der helårsgræsning med Gallowaykvæg.
 • der udfører naturpleje og har erfaringer med tilskud til naturpleje. Landmændene driver arealerne med fokus på naturpleje og arealerne har høj naturværdi. Vi skal høre om effekten af afgræsningen for naturen. snakke om hvad der er årsag til, at arealerne har høj naturværdi og se på. hvad der er baggrunden for den tildelte naturværdi (HNV-scoren). Vi skal også snakke om de udfordringer og muligheder, der er i naturplejen.
  • Naturpleje – hvorfor og hvordan?
  • Naturpleje med fokus på sjældne og truede arter
  • Effekt af naturpleje
   • Hvorfor må arealerne ikke gødes og tages i omdrift?
   • Hvorfor er kontinuitet vigtig?
   • Hvorfor skal arealerne holdes lysåbne?
  • Effekt på forskellige arter
  • Se eksempler på dyr eller planter, der kræver særlig pleje
  • Praktiske forhold omkring regler for tilskud til naturpleje
  • Hvordan fastsætter man det rigtige græsningstryk?

v/ Heidi Buur Holbeck, landskonsulent, SEGES, Planter & Miljø, Michala Thomassen, Miljøkonsulent, Centrovice

Ny, attraktiv naturplejeordning

Formålet med at udbyde en gratis temadag er, at øge kendskabet til reglerne for tilskud under ordningen ’Pleje af græs- og naturarealer’, som der er arbejdet kraftigt på at gøre mere attraktiv. Øget kendskab skulle gerne føre til en afkobling af skræmmehistorier fra tidligere ordninger og give en større motivation til og tryghed ved at gå ind i ordningen.

Tilmelding

Arrangementet er gratis, men af hensyn til forplejning og transport er tilmelding nødvendig. Tilmeld dig på www.akademi.seges.dk senest mandag den 1. juni.

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
9. juni 2015 kl. 09:30 - 16:00
Sted:
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Arrangør:
Centrovice i samarbejde med SEGES
Pris:
Gratis
Kontaktperson(er):
Tilmeldingsfrist:
1. juni 2015

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve