Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  Temadag Naturpleje

Temadag Naturpleje

Fra juni til oktober afholder SEGES en række gratis arrangementer, der skal sætte fokus på naturpleje. Målet er at vise, hvordan tilskudsmuligheder og regler kan kombineres med god naturpleje.

På Fyn afholdes mødet som en temadag på Centrovice torsdag den 16. juni kl. 09.30 – 16.00

Temadagen byder på en formiddag med spændende oplæg på Centrovice. Her sørger konsulenter fra SEGES for, at deltagerne bliver klogere på dyr i naturplejen, tilskud til naturpleje og stiller skarpt på, hvorfor naturpleje er vigtig.

Om eftermiddagen er der ekskursion til flere naturområder, som plejes med afgræsning. Transporten foregår med bus.

Program

Kl. 9.15 – Ankomst og kaffe

Kl. 9.30 – Velkommen og introduktion til dagen
v/ Helle Buur Holbeck, landskonsulent, SEGES, Planter & Miljø

Kl. 9.35 – Naturpleje – hvorfor? Tilskud til naturpleje

 • Gennemgang af de vigtigste regler i tilskudsordningen “Pleje af græs og naturarealer”
 • Hvor kan man søge tilskud?
 • Hvilke grundregler er der?
 • Dispensationsmuligheder
 • Valg af kontrolform. Hvad er det bedste valg og på hvilke arealer?
 • Afgrænsning af tilskudsarealet, – hvad er tilskudsberettiget, og hvad er ikke?
 • Forskellen mellem nye og gamle tilsagn

v/ Helle Buur Holbeck, landskonsulent, SEGES, Planter & Miljø

Kl. 10.20 – Pause

Kl. 10.30 – Samspil med reglerne i Grundbetalingsordningen og tilskud til naturpleje

 • Hvilke arealer er støtteberettigede til grundbetaling?
 • Overblik over de vigtigste støttebetingelser
 • Reglerne for slåning/afgræsning af græs- og naturarealer
 • Græsarealer med andre aktiviteter end landbrug
 • Anmeldelse af arealer – hvordan?

v/ Susi Lyngholm, seniorkonsulent eller Marianne Haugaard-Christensen, seniorkonsulent, SEGES, Planter & Miljø

Kl. 11.10 – Hvilke regler gælder for din bedrift?

Opsamling af viden i grupper

Kl. 11.30 – Naturværdi af græsning

 • Introduktion til naturpleje og behovet for naturpleje
 • Hvilke arter har særlig gavn af græsning?
 • Eksempler på arter, der kræver særlig pleje
 • Hvordan finder man ud af, om der er arter med særlige plejebehov på en arealer?

v/ Anne Erland Eskildsen, naturkonsulent, SEGES, Planter & Miljø

Kl. 12.00 – Frokost

Kl. 12.45 – Afgang fra Centrovice, ankomst kl.13.00

hos Otto madsen, lergyden 45, 5492 Vissenbjerg, tlf.6269 1373. Vi starter med at tage ud til Vissenbjergbakkerne, som er et unikt istidslandskab ved Vissenbjerg. Den mest markante kløft er Afgrunden, som er 16 meter dyb og 400 meter lang. Området har indtil år 2000 været brugt til lergravning og naturplejen, der sker herude i dag skal forsøge at genskabe tidligere tiders overdrev i om rådet. Bakkerne afgræsses af Otto Madsens herefordkvæg året rundt. Otto har en herefordbesætning på ca. 100 dyr, som afgræsser mange forskellige områder på Fyn. Afsætter størsteparten af ungdyrene til  kogræsserforeninger. Nogle af dyrene er udegående hjemme på ejendommen om vinteren, hvor de fodres.

Afgang Kl. 13.45, ankomst kl.14.15

hos Jytte Schaldemose og Erik Pedersen, Ålebæksengen ved Gyldensteensvej 101, 5400 Bogense. Kaffe og kage indtages ved bussen inden vi går til Ålebæksengen, som er et rigkær, som har været taget i græsning for få år siden. Udviklingen af plantesammensætningen overvåges af lokale ildsjæle. Jytte og Erik afgræsser mange store naturarealer på Fyn med deres besætning af Galloway.

Afgang Kl. 15.30 med ankomst på Centrovice kl.16.00

Tilmelding

Arrangementet er gratis, men af hensyn til forplejning og transport er tilmelding nødvendig. Tilmeld dig på https://www.seges.dk/ inden den 9. juni 2016.

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
16. juni 2016 kl. 09:15 - 16:00
Sted:
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Arrangør:
Centrovice i samarbejde med SEGES
Pris:
Gratis
Kontaktperson(er):
Tilmeldingsfrist:
9. juni 2016

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve