Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  Planteavlsudflugt til Store Frødag og Gyldenholm Gods

Planteavlsudflugt til Store Frødag og Gyldenholm Gods

Tag med Centrovice på planteavlsudflugt til Store Frødag og Gyldenholm Gods onsdag den 19. juni og få en masse spændende inspiration til din egen bedrift.

Program

Kl. 7.30      Afgang fra Centrovice
Kl. 8.00      Opsamling ved Knudshoved rasteplads, Hjejlevej 107, 5800 Nyborg
Kl. 9.00      Kaffe og rundstykker på rasteplads
Kl. 10.30    Besøg på Store Frødag, hvor de byder på pølser og kaffe. Tornebjergvej 34, 4660 St. Heddinge
Kl. 15.00    Afgang mod Gyldenholm Gods
Kl. 16.00    Besøg på Gyldenholm Gods. Gyldenholmvej 6, Slagelse
Kl. 18.30    Spisning på Restaurant Sommerlyst – den gamle jagtkro. Korsør Lystskov 20, 4220 Korsør
Kl. 19.30    Afgang mod Fyn
Kl. 20.30    Ankomst Centrovice

Pris og tilmelding

Prisen er 1.150 kr. ekskl. moms. Tilmelding er bindende og skal ske senest den 7. juni kl. 12.00 på www.centrovice.dk eller på tlf. 7015 9900.

Om Store Frødag

Store frødag er en faglig begivenhed for professionelle frø- og planteavlere. Her får man viden, sparring og inspiration – både de garvede og spirende frøavlere.  På dagen kan man vælge blandt disse 7 emner:

  • Gødning og vækstregulering i spinat
  • Afpudsning i rødsvingel med rotorklipper, slagleklipper, skiveslåmaskine og får
  • Gødning og vækstregulering i strandsvingel
  • Økologi. Udlæg af hvidkløver i vårkorn. Her bliver fremvist to forskellige metoder
  • Etablering af engrapgræs med forskellige såmaskiner/metoder
  • Rajgræs etableret i renbestand på dobbelt rækkeafstand med henblik på radrensning
  • Ekskursion til DLF´s forsøgsstation på Stevns

Om Gyldenholm Gods

Godset driver 1.080 ha planteavl og ca. 700 ha skov. Godset drives konventionelt på en egn med flad jord, primært bestående af stiv lerjord. Der dyrkes hvede, vinterbyg, vinterraps, sukkerroer og konservesærter. Siden 1986 er alt halmen blevet nedmuldet. Godset ejes i dag af Jacob de Neergaard der er 5. generation på godset. Godsets forvalter Herluf Pilegaard-Sørensen, vil vise os rundt og fortælle. Herluf har været ansat i 40 år på godset og har derfor en stor indsigt i bedriften og alle dens facetter.

I henhold til persondataforordningen gør vi opmærksom på, at der ved Centrovices arrangementer kan blive taget fotos eller filmklip, som efterfølgende benyttes i markedsføringsøjemed.

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
19. juni 2019 kl. 07:30 - 20:30
Sted:
Afgang fra Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg kl. 7.20. Opsamling ved Knudshoved rasteplads, Hjejlevej 107 5800 Nyborg kl. 8.00.
Arrangør:
Centrovice
Pris:
Prisen er 1.150 kr. ekskl. moms. Der er mulighed for VEU-godtgørelse på 860 kr., da det er et AMU-kursus.
Kontaktperson(er):
Tilmeldingsfrist:
7. juni 2019

Tilmelding er desværre ikke længere muligt. Ring evt. på telefon 7015 9900

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve