Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  Opfølgningskursus for sprøjteførere

Opfølgningskursus for sprøjteførere

Centrovice har fornyet aftalen med AMU-Dalum Landbrugsskole, således at vi kan afholde opfølgningskurser for sprøjteførere med AMU-tilskud. Deltagerne kan opnå tabt arbejdsfortjeneste på 80% af højeste dagpengesats, svarende til 640 kr. Der kan også søges kørselsgodtgørelse, til og fra kursusstedet

Deltagere

Som følge af bekendtgørelse der trådte i kraft den 1. juli 2009, skal alle, der er omfattet af krav om sprøjtebevis eller – certifikat have et opfølgningskursus hvert 4. år.

Der er lavet en overgangsordning, som fastsætter fristen for gennemførelsen af opfølgningskurset afhængigt af hvornår sprøjtebeviset eller certifikatet er erhvervet. Fristerne fremgår af nedenstående tabel.

Tidspunkt for erhvervelse af sprøjtebevis eller – certifikat Frist for gennemførelse af opfølgningskurser for sprøjtefører
Frem til den 30. juni 2009 Senest 4 år efter sidste opfølgende kursusdag
Efter 30. juni 2009 Senest 4 år efter, erhvervelse af sprøjtecertifikat

Varighed

Kursets varighed er 7,5 timer og afholdes på Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Kurset afsluttes IKKE med prøve, men der udleveres et bevis for kursusdeltagelse. Dette bevis skal efterfølgende, kunne forevises på forlangende

Indhold
Der undervises i følgende 4 hovedelementer

  1. Sprøjtekendskab, v/ Aksel Nielsen, planteavlskonsulent
  2. Bekæmpelsesmidler, v/ Mads Munkegaard, plantavlskonsulent
  3. Behandlingsstrategier, v/ Henrik Skovgaard Larsen, planteavlskonsulent
  4. Lovgivning, v/ Karen Linddal Petersen, planteavlskonsulent

Form
Kurserne afholdes for 120 kursister ad gangen. Om formiddagen undervises med oplæg i plenum.

Om eftermiddagen inddeles kursisterne i 4 hold med op til 30 kursister pr. hold. Eftermiddagens undervisning vil være interaktiv. De 4 hold, vil rotere rundt til 4 forskellige aktiviteter, der afspejler de 4 hovedelementer sprøjtekendskab, bekæmpelsesmidler, behandlingsstrategier og lovgivning.

Program
kl. 08.30 Kaffe m/brød
kl. 09.00 Velkomst og lovgivning v/ Karen Linddal Petersen, planteavlskonsulent
kl. 09.45 Bekæmpelsesmidler v/ Mads Munkegaard, planteavlskonsulent
kl. 10.20 Pause
kl. 10.35 Behandlingsstrategier v/ Henrik Skovgård Larsen, planteavlskonsulent
kl. 11.20 Sprøjteteknik v/Aksel Nielsen, planteavlskonsulent

kl. 12.00 Frokost

kl. 12.45 – 15.30
Kursisterne deles om i hold af ca. 30 personer, der hver kommer igennem en session med uddybelse af de 4 ovenstående emner. Hver enkelt session tager 35 min.

kl. 15.30 Evaluering, afslutning og udlevering af kursusbeviser

Pris
Kursusgebyr 120 kr.
Forplejning: 230 kr.
Undervisningsmaterialer (bog + sprøjtematerialer): 250 kr.

Ialt Kr. 600,00 pr. person inkl. forplejning og materialer. Forplejning og materialer kan fravælges.

 

Tidspunkt
Kurset afholdes den 7. maj 2014

Tilmelding
Skal ske på tlf. 7015 9900 eller online her på siden

Da kurset er et AMU-kursus, skal DU OGSÅ tilmeldes på www.efteruddannelse.dk, også selvom du allerede ER tilmeldt hos Centrovice.

Først når du er korrekt tilmeldt på www.efteruddannelse.dk, vil der blive udstedt kursusbevis.

Dette bevis, skal kunne fremvises, hvis der kommer miljøtilsyn hos dig.

NB!!!   Du skal tilmelde dig på www.efteruddannelse.dk inden kursusstart.

Har du problemer med tilmeldingen og VEU-godtgørelsen kan du kontakte Majken Helsgaard, Dalum Landbrugsskole på 6313 2711

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
7. maj 2014 kl. 08:30 - 16:00
Sted:
centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Arrangør:
Centrovice
Pris:
Kr. 600,00 pr. person - se specifikation ovenfor
Kontaktperson(er):
Tilmeldingsfrist:
5. maj 2014

Tilmelding er desværre ikke længere muligt. Ring evt. på telefon 7015 9900

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve