Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  Opfølgende Sprøjteførerkursus

Opfølgende Sprøjteførerkursus

Centrovice har fornyet aftalen med AMU-Dalum Landbrugsskole, således at vi kan afholde opfølgningskurser for sprøjteførere med AMU-tilskud. Deltagerne kan opnå tabt arbejdsfortjeneste på 80 % af højeste dagpengesats, svarende til 640 kr. Der kan også søges kørselsgodtgørelse til og fra kursusstedet.

Deltagere

Som følge af en bekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. juli 2009, skal alle, der er omfattet af krav om sprøjtebevis eller – certifikat, have et opfølgningskursus hvert 4. år.

Der er lavet en overgangsordning, som fastsætter fristen for gennemførelsen af opfølgningskurset, afhængigt af hvornår sprøjtebeviset eller certifikatet er erhvervet. Fristerne fremgår af nedenstående tabel.

Tidspunkt for erhvervelse af sprøjtebevis eller – certifikat Frist for gennemførelse af opfølgningskurser for sprøjtefører
Frem til den 30. juni 2009 Senest 4 år efter sidste opfølgende kursusdag
Efter 30. juni 2009 Senest 4 år efter, erhvervelse af sprøjtecertifikat

Varighed

Kurset varer 7,5 time og afholdes på Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Kurset afsluttes IKKE med prøve, men der udleveres et bevis for kursusdeltagelse. Dette bevis skal efterfølgende, kunne forevises på forlangende.

Indhold

Der undervises i følgende 4 hovedelementer:

  1. Sprøjtekendskab
  2. Bekæmpelsesmidler
  3. Behandlingsstrategier
  4. Lovgivning

Form

Kurserne afholdes for 120 kursister ad gangen. Om formiddagen undervises med oplæg i plenum.

Om eftermiddagen inddeles kursisterne i 4 hold med op til 30 kursister pr. hold. Eftermiddagens undervisning vil være interaktiv. De 4 hold, vil rotere rundt til 4 forskellige aktiviteter, der afspejler de 4 hovedelementer sprøjtekendskab, bekæmpelsesmidler, behandlingsstrategier og lovgivning.

Program

kl. 08.30 Kaffe m/brød
kl. 09.00 Velkomst og bekæmpelsesmidler
kl. 09.45 Lovgivning
kl. 10.20 Pause
kl. 10.35 Behandlingsstrategier
kl. 11.20 Sprøjteteknik

kl. 12.00 Frokost

kl. 12.45 – 15.30
Kursisterne deles i hold af ca. 30 personer, der hver kommer igennem en session med uddybelse af de 4 ovenstående emner. Hver enkelt session tager 35 min.

kl. 15.30 Evaluering, afslutning og udlevering af kursusbeviser

Pris

Kursusgebyr: 110 kr.
Forplejning: 280 kr.
Undervisningsmaterialer (bog + sprøjtematerialer): 250 kr.

Ialt kr. 640,00 eksl. moms pr. person inkl. forplejning og materialer. Forplejning og materialer kan fravælges.

Vigtigt vedrørende tilmelding

Da opfølgningskurset er et AMU-kursus, skal du OGSÅ tilmeldes på www.efteruddannelse.dk Også selvom du allerede ER tilmeldt hos Centrovice.

Først når du er korrekt tilmeldt på www.efteruddannelse.dk, vil der blive udstedt kursusbevis. Dette bevis, skal kunne fremvises, hvis der kommer miljøtilsyn hos dig.

NB! Du skal tilmelde dig på www.efteruddannelse.dk inden kursusstart. Brug kviknr. 461301Centro511-17

Har du brug for hjælp til registrering og lønkompensation?

Har du problemer med tilmeldingen og VEU-godtgørelsen kan du kontakte Majken Helsgaard, Dalum Landbrugsskole på tlf. 6313 2711.

Du er også velkommen til at kontakte løn- og HR-rådgiver Anne Fahlmann Jensen, som mod timebetaling hjælper dig med korrekt registrering og ansøgning om lønkompensation.

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
21. december 2017 kl. 08:30 - 16:00
Sted:
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Arrangør:
Centrovice
Pris:
640,00 kr. ekskl. moms, inkl. forplejning og materialer
Kontaktperson(er):
Tilmeldingsfrist:
17. december 2017

Tilmelding er desværre ikke længere muligt. Ring evt. på telefon 7015 9900

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve