Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  Aflyst - Landbrugets dag

Aflyst – Landbrugets dag

Aflyst på grund af for få tilmeldte

Torsdag den 6. april kl. 10.00-15.30 inviterer Centrovice for første gang til Landbrugets dag, en spændende faglig dag, som slår Svineforum, Kvægnøglemødet samt forårets økonomimøde sammen i et.

Dagen indledes og afsluttes med fælles indlæg for samtlige deltagere. I løbet af dagen afholdes indlæg i tre forskellige spor. Det betyder, at du som deltager får mulighed for at sammensætte lige netop det program, der er mest relevant for dig og din driftsgren.

Besøg også de mange stande

Før og efter programmet samt i den lange frokostpause er der mulighed for at besøge stande med spændende emner. Se beskrivelse af standene under programmet

Tilmelding

Senest den 3. april på tlf. 7015 9900.

Af hensyn til fordeling af lokaler mm. vil du ved tilmeldingen blive bedt om at oplyse hvilke indlæg, du ønsker at høre.

Kl. 10.00-11.00


Velkomst
v/ Louise Helmer, adm. direktør Centrovice

Temperaturmåling på den aktuelle overordnede økonomiske situation
v/ Kim Blindbæk, makroanalytiker, Sydbank

Få seneste vurdering af den globale økonomiske situation. Både hvad angår makroøkonomien men også i forhold til renter og valuta. Hvilken betydning får Trump og Brexit for renterne og valutakurserne? Og hvad er risikoen for en global handelskrig som Trump truer med?

Læs mere om indlægget her

Kl. 11.00-11.15
Pause – lokaleskift
Kl. 11.15-12.15 Kvægsession
v/Rik Kool, kvægkonsulent og Luise Søvrup, økonomikonsulent
Du får en grundig opsamling på, hvordan 2016 er gået for de fynske mælkeproducenter. Kvægkonsulent Rik Kool gennemgår kvægnøgle-resultaterne og udpeger de særlige kendetegn, der var i mælkeproduktionen i 2016, og økonomikonsulent Luise Søvrup gennemgår regnskabs-resultaterne for 2016 og sætter spot på udviklingen i dem.
Læs mere om kvægsessionen her Bemærk! dette indlæg erstatter tidligere års Kvægnøglemøde
Svinesession
v/Kai Henriksen, virksomhedskonsulentNøgleark, svin – resultater fra 2016Årsrapporter, svin 2016Budgetter, svin 2017
Inkl. nulpunktsindlæg

Læs mere om indlægget her

Bemærk! dette indlæg erstatter tidligere års Svineforum

Selskabsform i landbruget – hvornår er det en fordel? v/Niels Boldsen, seniorkonsulent

Alle taler om selskabsformen, men hvornår er det reelt en fordel at omdanne sin virksomhed til et selskab? Bliv klogere på hvor selskabsformen giver mening – herunder også skattemæssige konsekvenser i forskellige situationer.

Læs mere om indlægget her

Kl. 12.15-13.15
Frokost + besøg på stande
Kl. 13.15-13.45 Sunde køer lever længere
v/ Ulla Hansen, kvægkonsulent og Christian Høj, dyrlæge
Når man arbejder med at sænke kodødeligheden, optimerer man på mange af de områder, der har betydning for et godt produktionsresultat.

Læs mere om indlægget her
Hvordan kommer du i gang med din egen strategi? v/Dan Cort Jørgensen, ledelseskonsulent, Erhvervsakademi Aarhus

Strategi er ofte noget, der er ”talt op”, noget som store virksomheder og politikere praktiserer. Men strategi kan sagtens praktiseres i ”harehøjde”, bl.a. ved at benytte de data, regnskaber og analyser, der allerede er til rådighed i hverdagen. Bliv klogere på hvordan du kommer i gang og ikke mindst, hvordan du kommer i mål.

Læs mere om indlægget her

Kapacitetstjek v/Kirsten Larsen, planteavlskonsulent og Søren Bjerring Bækholm, virksomhedskonsulent

Med kapacitetstjek afdækkes, hvad der kører godt, og hvor de ’ømme tæer’ er i bedriften med anvisning af relevante indsatsmuligheder.

Læs mere om indlægget her

Kl. 13.45-14.00
Pause – lokaleskift
Kl. 14.00-14.30 Kend din svineproduktion på tallene v/Jan Brochstedt, Chefkonsulent Svin

Kom et spadestik dybere i produktionsøkonomien i svinehold ud fra benchmark af udvalgte nøgletal. Nyttig viden til brug ved optimering af din produktion. Indlægget krydres med aktuelt nyt inden for svin og miljø.

Læs mere om indlægget her

Hvordan får du succes med udenlandsk arbejdskraft?
v/Jens Skov Rasmussen, Løn- og HR-rådgiverUdenlandsk arbejdskraft i dansk landbrug er kommet for at blive. Men hvordan bliver ansættelsen totalt set en succes? Hvordan minimerer man kulturbestemte udfordringer, hvilke love og regler skal du være opmærksom på, og hvordan hjælper du dine medarbejdere til integration, så de får balance mellem arbejdsliv og privatliv?

Læs mere om indlægget her
Bevar din N-kvote med minivådområder v/Anne Sloth, Miljøkonsulent

Som konsekvens af landbrugspakken kan der nu gødes økonomisk optimalt. Det skulle gerne fortsætte. En hjælp til dette er etablering af minivådområder. Hør det nyeste om minivådområder og evt. andre tiltag.

Læs mere om indlægget her

Kl. 14.30-14.40
Pause – lokaleskift
Kl. 14.40-15.20 Intro v/ Louise Helmer

Vigtige forbruger- og fødevaretrends for 2017 v/ Nina Preus, forbrugersociolog hos L&F

Hvordan ser markedet ud – nu og i morgen? Det kan være svært at spå om fremtiden, men baseret på både egne og eksterne analyser vil Landbrug & Fødevarers forbrugersociolog Nina Preus give sit bud på et kig i krystalkuglen for producenter og detailhandel. Hvad er de bærende tendenser nu og her blandt forbrugerne – og hvad skal man som producent forberedesig på inden for de næste 5-10 år? 

Læs mere om indlægget her

 

Kl. 15.20-15.30

Afrunding og tak for i dag v/Louise Helmer, adm. direktør Centrovice
og Torben Povlsen, fung. formand Centrovice

Derefter kaffe, kage, sodavand og øl i kantinen.

 

Stande på Landbrugets dag

Før og efter dagens program samt i den lange frokostpause er der mulighed for at besøge stande med spændende og aktuelle emner, hvor du kan få en snak om:

  • Summax
  • APV
  • Handels- og finansieringsstrategi, AgroMarkets
  • Markedsføringspakker til landmænd
  • Familiejura
  • Naturpleje
  • Ny Husdyrlov
  • Politisk hjørne – bliv medlem

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
6. april 2017 kl. 10:00 - 15:30
Sted:
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Arrangør:
Centrovice
Pris:
250 kr. ekskl. moms for første deltager. 200 kr. ekskl. moms fra anden deltager og op efter.
Kontaktperson(er):
Tilmeldingsfrist:
3. april 2017

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve