Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  Kursus: Det strategiske lederskab - styrk virksomheden gennem strategisk ledelse

Kursus: Det strategiske lederskab – styrk virksomheden gennem strategisk ledelse

FRA MÅL TIL HANDLING

Det strategiske lederskab lærer dig at omsætte virksomhedens strategiske mål til konkrete handlinger, der skaber udvikling i din virksomhed.

Hvorfor deltage?

Du får praksisnær undervisning, der via metoder, teorier og dine erfaringer giver dig værktøjer til at analysere din virksomheds styrker, svagheder og udviklingspotentiale. Du bliver
klædt på til at udvikle en strategi, men lige så vigtigt til at implementere den i din virksomhed, så alle bakker op om den. Du får mulighed for at arbejde med din egen afdeling eller
virksomhed. Du lærer ligeledes at udvikle dit lederskab, som handler om helheden i din afdeling eller virksomhed – på lang sigt. Det handler om værdier og visioner og evnen til at inspirere dine medarbejdere, så alle arbejder for de strategiske mål. Uddannelsen er et akademifag, der svarer til 10 ECTS point. Det består af 8 kursusdage. Du kan evt. afslutte forløbet med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen.

Hvem kan deltage?

Uddannelsen henvender sig til dig, der er mellemleder, driftsleder eller ejer af en fødevarevirksomhed. Hvad enten du er ung eller erfaren, kan du have glæde af at deltage. Du skal som minimum have en erhvervsuddannelse for at kunne deltage.

Hvad arbejder jeg med?

Under hele forløbet arbejder du med din egen afdeling eller virksomhed. Du arbejder med:

  • teorier og modeller inden for strategi.
  • analyse, udvikling og implementering af strategi.
  • evnen til at se helheden i virksomheden.
  • ledelse, der omsætter strategi til virkelighed og skaber ejerskab og handling hos medarbejderne.
  • ledelse af forandringer.

Eksamen 19. og 20. december 2016

Du kan afslutte kurset med en skriftlig opgave, hvor du fx arbejder med analyse og strategi for din egen afdeling eller virksomhed. Opgaven må højst være på 15 sider. Ønsker du papir
på dine strategiske lederegenskaber, kan du afslutte med en mundtlig eksamen på ca. 25 minutter, der tager udgangspunkt i din opgave.

Pris

14.000 kr. ekskl. moms. Prisen er inklusiv forplejning på de otte
kursusdage.
Derudover skal du regne med ca. 475 kr. ekskl. moms for bogen Strategi i vindervirksomheder.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Du kan reducere prisen markant ved at søge SVU. I første halvår
er taksten 668 kr. pr. dag, hvor du har fri til uddannelsen. Du og
din arbejdsgiver bestemmer selv, hvor mange dage du har fri til
uddannelse.
Et forslag kunne være 16 dag (8 kursusdage, 1 dag til eksamen
og 7 forberedelse, arbejde med din egen strategi og opgaveskrivning).
Det giver en refusion på 10.688 kr.
Gå ind på www.svu.dk for at læse om, hvad der skal til for at
være berettiget til SVU. Her kan du også holde dig orienteret om den aktuelle tilskudssats.

Tilmelding

Tilmeld dig senest den 23. september 2016 til: Lone Bendixen,
Centrovice, tlf. 6340 7153, lb@centrovice.dk.
Bemærk, at din tilmelding er bindende fra 23. september 2016.

Hvor

Alle kursusdage og eksamen holdes hos Centrovice, Damsbovej

Program

Se programmet her

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
24. oktober 2016 kl. 09:00 - 16:00
Sted:
Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Arrangør:
SEGES og Centrovice
Pris:
14.000 kr. ekskl. moms
Kontaktperson(er):
Tilmeldingsfrist:
23. september 2016

Tilmelding er desværre ikke længere muligt. Ring evt. på telefon 7015 9900

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve