Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  AFLYST: Infomøde: Ny tilskudsordning til jordfordeling

AFLYST: Infomøde: Ny tilskudsordning til jordfordeling

Sommeren 2018 var ekstraordinær varm og gik hårdt ud over landmændenes høstudbytte. På den baggrund blev regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti enige om en hjælpepakke, som bl.a. indeholder en tilskudsordning til jordfordeling i 2019.

Ordningen yder tilskud til lodsejere, der deltager i en jordfordeling, som har til formål at skabe bedre arronderede landbrugsejendomme. Det vil sige, at de enkelte landmænd inden for afgrænsede geografiske områder bytter landbrugsarealer på frivillig basis for at få arealerne til at ligge mere hensigtsmæssigt og dermed at opnå en bedre landbrugsmæssig udnyttelse.

For at komme i betragtning til et tilskud skal der indgå mindst 10 lodsejere med mindst 100 hektar til omfordeling. I puljen er afsat 10 mio. i tilskud til tinglysningsafgifter, udgifter til landinspektører og Geodatastyrelsen, og der gives tilskud op til 3.500 kr. pr. jordfordelte hektar.

Jordfordelingsordningen åbner for ansøgninger den 1. juli 2019, og da puljen formentlig hurtigt vil være opbrugt, er det vigtigt at være på forkant. Derfor inviterer Centrovice i samarbejde med LIFA til gratis informationsmøde om ordningen tirsdag den 18. juni kl. 19.00. Her kan interesserede blive klogere på tilskudsmuligheder og krav samt de miljø- og skattemæssige konsekvenser af at benytte sig af ordningen.

Program

 • Jordfordeling kan være nøglen til en bedre økonomi i planteavlen v. Poul Erik Jørgensen, planteavlskonsulent, Centrovice
  Transport på vejene koster brændstof, tid og slid på maskinerne. I indlægget kommer jeg med konkrete tal på hvad transport koster, og dermed hvad der kan spares ved at få en bedre arrondering af jorden. Hvordan fungerer de nye ordninger?
 • Hvordan kommer man i betragtning? v. Jørgen Andersen, landinspektør, LIFA
  Hvad er LIFAs rolle i jordfordelingsreformen 
  Hvad koster det?
 • Kaffe og kage
 • Hvad skal jeg holde øje med vedr. miljømæssige forhold ved et jordbytte? v. Søren Boe Rasmussen, miljørådgiver, Centrovice
 • Hvad er de skattemæssige konsekvenser?  v. Niels Jepsen, ejendomsrådgiver, Centrovice

I henhold til persondataforordningen gør vi opmærksom på, at der ved Centrovices arrangementer kan blive taget fotos eller filmklip, som efterfølgende benyttes i markedsføringsøjemed.

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
18. juni 2019 kl. 19:00 - 21:00
Sted:
Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Arrangør:
Centrovice og LIFA
Pris:
Gratis
Kontaktperson(er):
Tilmeldingsfrist:
16. juni 2019

Tilmelding er desværre ikke længere muligt. Ring evt. på telefon 7015 9900

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve