Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  Handelserfa - Hold 2

Handelserfa – Hold 2

Fokus på efterårets Handels ERFA møde er, hvordan den faldende verdenshandel vil påvirke konjunkturerne. Centralbankerne forsøger at svække deres eget lands valuta gennem en offensiv pengepolitik, og EUs hjælpepakke er det seneste eksempel.

Indgåelse af samhandelsaftaler enkeltlande imellem eller i mindre grupper optimerer handlen disse lande imellem, men holder til gengæld alle andre ude. Problemet er blot, at den samlede økonomi svinder, og hvordan klarer det enkelte land så at holde økonomien på rette kurs?

De negative renter kommer kun nogle kunder til gode, men på efterårets møde vil vi vise, hvilke lån der udbetaler negativ rente.

Jordprisen har vist ny svækkelse, er det starten på en ny række af prisfald, og i givet fald hvor kommer vi til at se de største prisfald?

For råvarerne har det været et meget udfordrende år, og det rammer især de europæiske landmænd. Dårlig avl på 15-25 % under normalen, og en kornpris, der ligger på et lavpunkt.

Kornprisen er en stor udfordring for sælgere, men for købere af korn og foder giver det mulighed for lidt luft i budgettet. De svage priser har udsat købssignalet, men hvornår er det rigtige tidspunkt at slå til og dække hele årets korn- og foderforbrug?

Mælke- og svineprisen er i bedring, vi ser på potentialet ind i 2017.

For gødning er prisen faldet drastisk i hele Europa, den danske pris halter stadig bagefter, og vi har ikke købt endnu. Kan prisen virkelig blive lavere?

Program

Kl. 10.00 – 12.00:

Verdenshandel v/John Jensen, Agromarkets

o Verdens samhandel er ved at køre fast, hjælper protektionisme og lempelig pengepolitik? Er svaret fortsat valutakrig?

Konjunkturer, renter og aktiemarkedet v/John Jensen, Agromarkets

Konjunktursituationen i USA og Nordeuropa

o Vending i USA

o Tysk motor hakker

o Storbritannien blomstrer

Konjunktursituationen i Sydeuropa

o Ingen vækst, stor gæld og dårlige betaler – Hvor er fremtiden?

Får vi gavn af de negative renter?

o Ikke alle realkreditinstitutter tilbyder lån med negativ rente

o Hvilke muligheder har du?

Jordpriser

o Er seneste prisfald starten på en ny nedtur i prisen?

Kl. 12.00 – 12.30: Frokost

Kl. 12.30 – 14.30:

Korn og råvarer v/John Jensen, Agromarkets

Kornmarkedet

o Erfaringer fra høst

o Fundamentale forhold – kommende høstår

o Udsigter for høst januar / februar på sydlige halvkugle

o Foderkøb – hvornår er det?

o Nye muligheder i futures og optioner fra den amerikanske børs på europæisk hvede

Raps og soja

o Sojaskrå – giver svækkede priser anledning til at købe på sommertermin 2017?

o Kan raps stige i pris, når soja falder?

o Prispotentialet i vegetabilske olier

Svine- og oksekød samt mælk

o Fortsat positivt moment på svinekød og mælk?

Gødning

o Vil markant prisfald på tysk gødning smitte af på det danske marked?

o Mange mangler at købe endnu, hvad er strategien?

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
27. oktober 2016 kl. 09:45 - 14:45
Sted:
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Arrangør:
Centrovice
Kontaktperson(er):
Tilmeldingsfrist:
20. oktober 2016

Tilmelding er desværre ikke længere muligt. Ring evt. på telefon 7015 9900

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve