Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  Guldkorn til marken 21

Guldkorn til marken 21

HOLDET ER FYLDT

Kom med på 3 dages kursus og dygtiggør dig inden for styring af planteavlen. Der fokuseres på den bedst mulige indtjening i planteavlen, samtidig med at dyrkningen foregår efter principperne i Godt landmandsskab.

 

Dato og sted

Guldkorn til marken 21 med Kirsten Larsen som kursusleder finder sted den 25., 28. og 29. januar 2016.

Den 25. januar: Centrovice
Den 28. og 29. januar: Dalum Landbrugsskole med overnatning

 

Program

Kursusdag 1: Mandag den 25. januar 2016, Centrovice

Kl. 9.00: Kaffe og velkomst

Kl. 9.15: 1. Udbytter mod nye mål – hvad er udbyttepotentialet i vore afgrøder, og hvad skal der til for at opnå det?

Vi ser på forsøgsresultater i hvede og vinterraps – hvilken indsats skal der til for at opnå 15 ton/ha i vinterhvede og 8 ton/ha i vinterraps? Kan det betale sig? Og hvad betyder management – er vi klar til at udnytte potentialet?

v/ Jens Elbæk, Afdelingschef, Planter & Miljø, Seges

Kl. 10.00: Pause

Kl. 10.15: 10 ton i vårbyg – hvordan?

2 a. Hvad siger forsøgene i ”Ny udbyttefremgang”

v/ Jens Elbæk, Afdelingschef, Planter & Miljø, Seges

Kl. 10.45: 2b. Hvad gør jeg i praksis

Egeskov landbrug består af 840 ha agerjord beliggende i en kold egn på Midtfyn. Jordboniteten varierer fra let sand til svære lerområder. Henrik vil fortælle om sine erfaringer med dyrkning af vårbyg – og hvad der skal til for at opnå et højt udbytte.

v/ Henrik Madsen Wittrock, Driftsleder, Egeskov Gods.

Kl. 10.30: Opsamling på vårbygdyrkning og hvad skal jeg gøre anderledes?

v/ Hanne Pontoppidan planteavlskonsulent, Centrovice

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 13.00: Fremtidsudsigten for dansk landbrug – status på ”16-punkts planen”

Den nye regering har sat en helt ny dagsorden for dansk landbrug. Således arbejdes der på at få ændret landbrugets rammevilkår. Hvor langt er regeringen nået og hvad er der i støbeskeen?

v/ Erling Bonnesen, Medlem af Folketinget Venstre

Kl. 14.00: Kaffe

Kl. 14.30: 4.  Optimal gødskning af afgrøderne – uden kvælstofkvoter

Hvis/når gødningskvoterne afskaffes – hvordan skal afgrøderne så gødskes? Hvor store mængder er det rentabelt at tildele og hvilken tildelingsstrategi skal anvendes?

v/ Jørgen Evald Jensen, Konstitueret direktør, Bæredygtigt Landbrug

Kl. 16.00: Afslutning

 

Kursusdag 2: Torsdag den 28. januar 2016, Dalum Landbrugsskole

Kl. 9.00: Kaffe

Kl. 9.15: 5.  Sådan styrer jeg mit markbrug

Hans Sørensen driver Kærbygård ved Kerteminde med et markbrug på 525 ha, produktion af 13.000 slagtesvin og 4 ansatte, heraf 2 på deltid.

Hans vil fortælle om, hvordan han styrer sit markbrug således at hans mål   om: ”maximalt udbytte med minimal indsats – samt at være blandt de 25% bedste i landet” opfyldes. Hør om ledelse, registreringer, intern kommunikation, maskinanalyser, benchmark, Mark Online mm. Hør ligeledes om hvilke værdier Hans driver sit markbrug efter.

v/ Hans Sørensen, Kærbygård (kaerby-gaard.dk)

Kl. 10.15: Pause

Kl. 10.30: 6.  Tips og triks til økonomien i markbruget – hvad skal der fokus på?

Vi følger op på sidste års indlæg om kapacitetsomkostninger og ser nærmere på, hvad en Driftsgrensanalyse kan bruges til. Hvad er kravet til et ”nul-punkts dækningsbidrag” og hvordan opnås det? Og så går vi lidt mere i dybden med egne maskinomkostninger, hvor vi regner på deltagernes omkostninger til høst og hjemtransport af korn. Konkrete eksempler og beregninger.

v/ Søren Lykkegård Hansen, planteavls-konsulent, Centrovice og Søren Bjerring Bækholm, virksomhedskonsulent, Centrovice.

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 13.00: 7.  Udnyt din smartphone

Bedømt efter år 2000 standarder har du med din smartphone en supercomputer i bukselommen. I dette indlæg vil du få et overblik over, hvordan du som planteavler bedst udnytter smartphonen ved brug af relevante apps; til understøttelse af kommunikation internt på bedriften og eksternt samt som bindeled og filter til internettets enorme mængder af information.

v/ Jens Peter Hansen, specialkonsulent, Seges

Kl. 14 – : Kaffe og kørsel

Kl. 15.00: 8. Virksomhedsbesøg på Egehøj champignon, Veflinge

Siden 1966 har der været dyrket champignon på Egehøj. Med egne ord kalder de sig ”lidt kedelige” hvor de lægger vægt på traditionelle dyder som flid, omhu og faglighed. Samtidig er de i konstant udvikling og følger den teknologiske udvikling tæt. Udviklingen er også meget rettet mod kvalitet, sundhed og smag fremfor ensidig fokus på højere høstudbytter på bekostning af andre elementer. Skal landbruget til at tænke nye veje?

Kent Stenvang vil vise rundt på virksomheden og samtidig inspirere os til at tænke nyt.

Kl. 17.30: Middag

Kl. 18.45: 9. Lad os dvæle ved fortiden – en workshop om forandringer

Hvilke forandringer har dit landbrug gennemgået? og hvad har gjort dig klar til disse forandringer?

Vi ved ikke, hvilke forandringer vi står overfor i fremtiden, men vi er ret sikre på, at vi må forandre for at kunne bevare. Det gælder i landbruget såvel som i mange andre sektorer. På denne workshop vil I blive inviteret til at gå på opdagelse i de forandringer I selv har haft erfaringer med, og i stedet for at tale om, hvilke forandringer I står overfor, vil vi tale om, hvad I har lært af de forandringer I allerede har været igennem, som ruster jer til at indgå i fremtidige forandringer. Aftenen vil fokusere på fortiden, for det er den der har forberedt os til fremtiden.

Martin Nevers er til daglig ved DISPUK (Dansk institut for supervision, personaleudvikling, undervisning og konsultation), hvor han underviser, holder foredrag og superviserer.

Kl. 20.30: Ost og rødvin

 

Kursusdag 3: Fredag den 29. januar 2016, Dalum Landbrugsskole

Kl. 7.30: Morgenmad

Kl. 8.15: 8. Aktuelt planteværn i 2016 – hvad er nyt?

Med udgangspunkt i de nyeste forsøgsresultater gennemgås aktuelt nyt indenfor ukrudt-, skadedyr- og svampebekæmpelse samt vækstregulering.

v/ Mads Munkegaard, planteavlskonsulent, Centrovice

Kl. 9.15: 9.  No-till

Det nye inden for jordbearbejdning er ”ingen” jordbearbejdning. Her arbejdes kun overfladisk på stubben inden såmaskinen kommer og kradser kerner i jorden. Dette system har nogle åbenlyse fordele mht. slid, brændstof, tid osv., men også udfordringer. Henning Lyngvig, Seges, fortæller om de rent faglige sider af systemet, og hvad der sker med jorden, ukrudtet og økonomien, når der ikke jordbearbejdes i en årrække.

v/ Henning Lyngvig, specialkonsulent, markteknik, Seges

Kl. 10.30: Pause

Kl. 10.45: 8.1.  No-till i praksis

Rimmerhus Makinforretning importerer og sælger den Engelske Claydon så- maskine, der anvendes til direkte såning. Den kan i grove træk beskrives som en stubharve med såudstyr. Især på svær jord har den vundet indpas, og den betragtes i visse kredse, som det bedste redskab til at etablere en afgrøde på lerbakker.

v/ Steen Olesen, Rimmerhus Maskinforretning.

I praksis fortæller Peter Juul Eggersgaard, hvordan han griber dyrkning af ca. 500 ha blandet jord an med Claydonsystemet. Peter Juul Eggersgaard har mange års erfaring med pløjefri dyrkning, og han har både haft en Väderstadt og Horsch før i tiden. Siden 2012 har han sået det hele med Claydonsåmakinen.

v/ Peter Juul Eggersgaard, Planteavl og slagtesvin, Tørring

Kl. 11.45: 10. Evaluering og udflugt i juni

Kl. 12.15: Frokost og afslutning

 

Tilmelding

Tilmelding skal ske ved henvendelse til receptionen på tlf. 7015 9900 eller til planteavlskonsulent Kirsten Larsen på kil@centrovice.dk eller tlf. 2961 5005.

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
25. januar 2016 kl. 09:00 - 29. januar 2016 kl. 13:00
Sted:
Centrovice samt Dalum Landbrugsskole
Arrangør:
Centrovice
Kontaktperson(er):
Tilmeldingsfrist:
18. januar 2016

Tilmelding er desværre ikke længere muligt. Ring evt. på telefon 7015 9900

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve