Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  Guldkorn til marken 20

Guldkorn til marken 20

Guldkorn til marken 20 med Kirsten  Larsen som kursusleder finder sted den 19., 22. og 23. januar 2015

19. januar: kl. 9.00 – 16.00  Centrovice,

Dag 2 og 3 foregår på Dalum landbrugsskole med overnatning:

22. januar:  kl. 9.00 – 21.00

23. januar: kl. 7.15-  13.00

Program

 

1. kursusdag, mandag den 19. januar 2015, Centrovice

Kl. 9.00  Kaffe og velkomst

Kl. 9.15  1. Kvælstoftema
1a. Hvad betyder undergødskning med kvælstof?
Vi er ikke i tvivl, hvis vi lapper over med gyllevognen. Vi har gennem de sidste 20 år reduceret kvælstoftildelingen til afgrøderne så drastisk, at der er en meget stor umiddelbar positiv respons på ekstra tildeling. Jf. normerne tildeles ca. 20 % for lidt i forhold til det økonomiske optimum, men den konsekvent for lave tildeling er begyndt at gå ud over selve jordens frugtbarhed. Konsulent Bente Andersen har  i flere sammenhænge været med til at regne på, hvilke faktorer der skades af vedvarende undertildeling, og hun sætter tal på konsekvensen.
Ved Bente Andersen, Plantekonsulenten.dk

Kl. 10.15 Pause

Kl. 10.25 1b.  Få det kvælstof du skal bruge
Vi skal bruge mere kvælstof. Alene det faktum at  vi gøder 20 % under det økonomiske optimum leverer ikke meget spænding i regnestykket om, hvad der sker, når vi øger tildelingen. Vi skal bruge og udnytte alle muligheder for at øge bedriftens samlede kvælstofkvote. Vi vil lave en gennemgang af, hvordan det er muligt og lovligt at øge bedriftens gødningskvote.
Ved Mads Munkegaard, planteavlskonsulent, Centrovice

Kl. 10.50 Pause

Kl. 11.00  1c. Den nye kvælstofregulering
Landbrugets organisationer har skreget på det i årevis. Natur- og Landbrugskommisionen har anbefalet det. Fra 2016-2017 skal den så træde i kraft – den målrettede kvælstofregulering. Vi skal, hvis den er vedtaget i januar, høre hvordan vi nu skal regne på gødning, og vi skal høre om, hvad der ligger til grund for den nye model, og vigtigst –bliver sækken så større?!
Ved Søren Kolind Hvid, Landskonsulent, Videncenter for Landbrug

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00       2. Planteværn
2a. Er ion-stave fup eller fakta?
Der har i året løb været talt og skrevet en del om ”ion-stave” til at forøge effekten af sprøjtninger. Er det ren hokus-pokus, eller bør vi alle montere en sådan på vores sprøjter?
Jacob Gubi, Brørup Traktor og Maskincenter

Kl. 13.45 Kaffe

Kl. 14.15      2b.  ”Græsbomben”
Resistent græsukrudt er en bombe under vores planteavl som vi kender det i dag. Vores vintersædsdominerede sædskifte gør det let for eks. ital. rajgræs og ager-rævehale at manifestere sig. Og når betingelserne for kemisk bekæmpelse ændrer sig f.eks. afgifter og bortfald af effektive midler, så ligger løsningen ikke lige for. Vi får en grundig gennemgang af, hvordan ukrudtet udvikler resistens, og vi får konkrete anvisninger på  hvordan vi ændrer vores gøren og laden, for at komme problemet til livs.
Ved Kenneth Søbye, Bayer Crop Sciences, Danmark

Kl. 16.00 Afslutning

 

2. kursusdag, torsdag den 22. januar 2015 på Dalum Landbrugsskole

Kl. 9.00  Kaffe

Kl. 9.15 4. Kend dine kapacitetsomkostninger – og gør noget ved dem!
Kapacitetsomkostninger er tit en ”uhåndterlig” størrelse. I dette indlæg ser vi på forskellige metoder til benchmarking i  markbruget – og vi vil pege på mulige indsatsområder for at forbedre egen konkurrenceevne. Der tages udgangspunkt i  ”Fraktilanalyser” og ”fremstillingspris pr. hkg”.
Vi inddrager aktuelt regnskabsmateriale og går i dybden med konkrete ejendomme.
Ved Søren Bjerring Bækholm og Kirsten Larsen virksomhedskonsulenter, Centrovice

Kl. 10.30 Pause

Kl. 10.45 4.b Hvad koster transport til de fjerneste marker?
Gennem konkrete eksempler vises hvad det koster i transport at drive jord der ligger 5-10-15 km væk. Hvilken betydning har arealets størrelse, og at der dyrkes samme afgrøde?
Ved Søren Lykkegård Hansen planteavlskonsulent, Centrovice

Kl. 11.15 5. Få del i tilskudsordningerne under Landdistriktsprogrammet.
En større og større del af hektarstøtten reserveres til forskellige puljer, som kan søges til bestemte formål. Karen Feddersen vil gennemgå mulighederne
Ved Karen Feddersen, KF Miljø APS.

Kl. 12.15 Frokost

Kl. 13.00 6. Øg effektiviteten på kontoret og i marken!
Med Lean får du mere effektive arbejdsgange i din virksomhed. Her focuseres på arbejdsprocesserne og hvordan disse kan effektiviseres. Begreber som  spildspotter, planlægning og  tavlemøder  gennemgås med fokus på kontorarbejde og markbrug.

6.a. Besøg på Eskelund A/S.
I Danmark driver Eskelund 1.000 ha planteavl, og producerer årligt ca. 26.000 smågrise og 133.000 slagtesvin på 35.000 stipladser. Produktionen i Danmark er fordelt på 12 forskellige produktionssteder på Fyn og i Sydjylland. Desuden har Eskelund egen foderfabrik. Her produceres ca. 60.000 ton foder om året, hvoraf ca. halvdelen anvendes til Eskelunds egen svineproduktion.
Ved Thomas Bang, driftsleder, Eskelund A/S

6.b. Opsamling på Lean i markbruget
Ved Inger Marie Antonsen, certificeret keankonsulent, Centrovice

Kl. 17.30 Middag

Kl. 18.45 7. Bliv klogere på dig selv og andre
Vores arbejds- og reaktionsmønster kan grundlæggende puttes i 4 kasser (DISC). Hver især ligger vi alle overvejende i én af kasserne. Alt afhængigt af hvilken, er det meget forskelligt, hvorledes man skal udfordres eller roses. Når man som arbejdsgiver kan finde ud af at bruge dette værktøj, opnår man en enorm forståelse af den forskellighed ens ansatte har, og man har værktøjet til at få det optimale ud af dem. Oven i det er det faktisk ret underholdende, også at få nogle erkendelser omkring sin egen profil.
Ved Anette Greve Christensen, HR-chef, Centrovice,

Kl. 20.30 Ost og rødvin

 
3. kursusdag, fredag den 23. januar 2015 på Dalum Landbrugsskole

Kl. 7.30  Morgenmad

Kl. 8.15  8.  Tørring og overvågning af korn, raps og frø
Grundig gennemgang af nedtørringsprocessen – hvordan sikres en hurtig og ensartet nedtørring billigst muligt. Hvornår skal der anvendes varme? Konkrete eksempler gennemgås. Overvågning af lageret efter nedtørring er mindst ligeså vigtigt. Hvordan gør man det og hvilke elektroniske overvågningssystemer findes?
Ved Henning Sjørslev Lyngvig, maskinkonsulent, Videncenter for Landbrug og Peter Rasmussen, frøavlskonsulent, DLF

Kl. 9.30  pause

Kl. 9.45     9. Aktuelt om svampebekæmpelse og vækstregulering
Ny lovgivning og øget resistens gør at vi skal til at tænke anderledes ved valg af midler til svampebekæmpelse. Vi får indblik i midlernes virkemekanismer og får konkrete anvisninger på svampebekæmpelse i korn og raps.
Mange har sået hvede, rug og vinterbyg tidligt i år og behovet for vækstregulering vil stige. Vi får øget viden om vækstreguleringsmidlerne og konkrete strategier for anvendelsen.
Ved Landskonsulent Githa Cordsen Nielsen, Videncenter for Landbrug

Kl. 11.00     Pause

Kl. 11.15 10. Kontrolbesøg – enhver landmands mareridt – eller?
Der er meldt kontrolbesøg på ejendommen! Hvad gør du? Er du godt forberedt? Hør her om dine rettigheder – og pligter ved et kontrolbesøg – og hvordan du kan medvirke til at det bliver en god oplevelse for både kontrolløren og dig selv.
Ved Rasmus Klim Christensen jurist, LMO

Kl. 12.00 11. Evaluering
Udflugt i juni mm

Kl. 12.15 Frokost og afslutning

Tilmelding:
Der er desværre ikke flere ledige pladser på kurset. Se Guldkornskursus 2015 eller kontakt planteavlskonsulent Kirsten Larsen på kil@centrovice.dk eller tlf. 2961 5005.

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
19. januar 2015 kl. 09:00 - 23. januar 2015 kl. 13:00
Sted:
Centrovice samt Dalum Landbrugsskole
Arrangør:
Centrovice
Pris:
Kr. 3.300,- ekskl. moms. Herudover kommer betaling for udflugt i juni.
Kontaktperson(er):
Tilmeldingsfrist:
20. december 2014

Tilmelding er desværre ikke længere muligt. Ring evt. på telefon 7015 9900

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve