Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  Guldkorn til marken 2018

Guldkorn til marken 2018

Formålet med kurset er, at dygtiggøre deltagerne indenfor styring af planteavlen. Der fokuseres på den bedst mulige indtjening i planteavlen samtidig med at dyrkningen foregår efter principperne i Godt landmandsskab.

Kurset løber over 3 dage. 1. kursusdag den 8. januar på Centrovice, Damsbovej 11 i Vissenbjerg. 2. og 3. kursusdag den 11. og 12. januar inkl. overnatning på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

Kursusleder: Planteavlskonsulent Mads Munkegaard, Centrovice

8. januar – Centrovice
På første kursusdag ser vi bl.a. på jordens frugtbarhed. De fleste steder i Danmark er indholdet af organisk stof i jorden faldende, hvilket er meget negativt for jordens dyrkningsegenskaber og dermed dens ”frugtbarhed”. Hvordan kan den denne negative spiral vendes? Professor ved Københavns Universitet, Sander Bruun, ser på, om man kan kvantificere påvirkningen ved de forskellige mulige tiltag, og hvad prisen er.

Dagen byder desuden på oplæg om jordbårne sygdomme, aktuelt om planteværn og økonomien ved pløjefri dyrkning. Desuden kommer Bo Jensen fra Egeskov Agro og giver et indblik i overvejelserne, der blev gjort, da Ravnholt og Egeskov samlede planteproduktionen i Agro-Alliancen.

11. januar – Dalum Landbrugsskole
På anden kursusdag ser vi på økonomien i en forpagtning, dyrkning af hestebønner samt på indtjeningsmulighederne ved omlægning til økologi.

Derefter går turen til Torup Bakkegård og Orelunds landbrug som er en kombination af frilandsgartneri og planteavlsbrug. Driftsleder Paw Helms vil vise rundt på bedriften og fortælle om styring af bedriften via tidsregistrering, Farmtracking og økonomiopgørelser. Vi vil ligeledes høre om forretningsudvikling, hvor en del af bedriften er omlagt til økologi.

Dagen afsluttes med oplægget “En sund sjæl i en viljestærk krop”. Oplægsholder Per Gjeding blev som 21 årig kørt ned af en spritbilist og mistede førligheden. Lægerne opgav at få ham op af kørestolen, men hans ukuelige vilje fik ham til at undersøge alt om kroppens måde at virke på, og han begyndte at genoptræne sig selv. Per Gjeding kommer og fortæller sin egen historie, samt hvordan mange af kroppens dele virker –og kan trænes.

12. januar – Dalum Landbrugsskole
På tredje og sidste kursusdag giver chefkonsulent Vand og Natur, Landbrug og Fødevarer, Erik Jørgensen, en status på gennemførslen af kvælstofreguleringen, og oplandskonsulent Birthe Thordahl Christensen fortæller om opgaven med udpegning og etablering af minivådområder på Fyn, hvordan der vurderes om et område er egnet samt om tilskudsmulighederne.

Afslutningsvist bliver der stillet skarpt på gødskning af korn og raps. Der er mere kvælstof til rådighed i gødningsplanerne end for blot få år siden, men vi hører også historien om, at den fulde mængde gødning ikke blev brugt sidste år. Er det rent galimatias ikke at bruge hele kvoten? Der er de seneste år dukket tyske gødningsanbefalinger op, som er sortsspecifikke. Kan vi bruge det til noget nu, hvor kvælstofmængden tilsyneladende er der. Skal man proteingødske?

Se hele programmet her: Program_Guldkorn til marken 2018

Guldkornskurser er for alle

Guldkornskurserne bygger videre på tidligere års kurser, og mange deltagere er med fra år til år, men nye deltagere er meget velkomne.

Det er muligt at søge VEU-godtgørelse til kurserne.

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
8. januar 2018 kl. 09:00 - 16:00
Sted:
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Arrangør:
Centrovice
Kontaktperson(er):
Tilmeldingsfrist:
4. januar 2018

Tilmelding er desværre ikke længere muligt. Ring evt. på telefon 7015 9900

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve