Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  En-dagskursus – R2-autorisation (Bekæmpelse af rotter)

En-dagskursus – R2-autorisation (Bekæmpelse af rotter)

I samarbejde med Nomus udbyder vi kursus i rottebekæmpelse for landmænd. Kurset afholdes torsdag d. 30. januar og er et en-dagskursus, som giver dig retten til at bekæmpe rotter på egen bedrift.

Hvem kan deltage?

Ejeren af en landbrugsejendom kan deltage på kurset. Ved A/S eller ApS selskaber ejer landmanden ikke selv ejendommen, hvilket betyder at man ikke opfylder adgangskravet til autorisationene.

For at kunne deltage på kurset til R2-autorisation kræves der, at den deltagende kursist har forhåndskendskab i anvendelse af kemikalier i form af f.eks. sprøjteførerbevis, ADR-bevis eller lignede. Har du ikke et lignede bevis, men anden kursus eller uddannelse, der giver lignende viden, så henvend dig til miljørådgiver Søren Boe Rasmussen.

Kurset indeholder

  • Gennemgang af lovgrundlaget for bekæmpelse af rotter
  • Rotters biologi og adfærd
  • Forebyggelse og bekæmpelse i praksis
  • Undervisning om relevante bekæmpelsesmidler
  • Prøveaflæggelse
  • Registrering i MAB (Miljøstyrelsens database over autoriserede bekæmpere)

Bevis på R2-autorisation

Efter gennemført kursus skal de deltagende tage en tilhørende prøve. Efter bestået prøve, opnår kursisten autorisation hos Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). Autorisationen giver adgang til at bekæmpe rotter på egen erhvervsejendom.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om kurset R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom på Miljøstyrelsens hjemmeside her eller kontakt Søren Boe Rasmussen, hvis du har yderligere spørgsmål.

Om Nomus

Vi har indgået et samarbejde med Nomus, som er et skadedyrsbekæmpelsesfirma, som blev grundlagt i 2006 af landets førende grovvareselskaber. Nomus er et landsdækkende firma, som har bred erfaring med bekæmpelse af skadedyr indenfor landbruget.

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
30. januar 2020 kl. 08:30 - 16:30
Sted:
Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Arrangør:
Centrovice og Nomus
Pris:
1.500 kr. ekskl. moms
Kontaktperson(er):
Tilmeldingsfrist:
23. januar 2020

Tilmelding er desværre ikke længere muligt. Ring evt. på telefon 7015 9900

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve