Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  Eksterne arrangementer  →  Trekantområdets forening for biomasseejere - Generalforsamling

Trekantområdets forening for biomasseejere – Generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling

DAGSORDEN:

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af stemmetællere

3.   Formandens beretning

4.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2013 og 2014

5.   Behandling af forslag fra bestyrelsen

  • Fremtidige aktiviteter i foreningen
  • Indlæg fra Plan Action v/ Lars Baadstorp
  • Bestyrelsens forslag til fremtidige indbetalinger

6.   Fremlæggelse og godkendelse af budget for det næste regnskabsår, herunder

fastsættelse af kontingent

7.   Behandling af forslag fra medlemmerne.

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:

  • Asger Christensen
  • Søren Frandsen Bonde
  • Jens Bjerre
  • Nis Hjort
  • Kai Skou Hansen

9.   Valg af revisor: Folkevalgt revisor Kai Skou Hansen

10.  Eventuelt

Bestyrelsen

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
18. marts 2015 kl. 19:00 - 22:00
Sted:
Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding
Arrangør:
Trekantområdets forening for biomasseejere

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve