Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  Eksterne arrangementer  →  Indvielse af minivådområde med filtermatrice på Hofmansgave

Indvielse af minivådområde med filtermatrice på Hofmansgave

Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet inviterer dig til indvielse af nyt anlæg til afprøvning af minivådområder med filtermatrice fredag den 26. oktober 2018

For at skaffe mere viden om minivådområder med filtermatrice som virkemiddel til reduktion af udledning af kvælstof, er der etableret et fuldskala testanlæg på Fyn. Du inviteres til indvielse af anlægget.

For at reducere udledningen af kvælstof fra landbruget til miljøet skal der bruges en række virkemidler både på landmandens marker og uden for dyrkningsfladen. Nogle af virkemidlerne uden for dyrkningsfladen kræver nærmere undersøgelse og dokumentation, før de rulles ud som gangbare løsninger. Et af disse virkemidler er minivådområder med filtermatrice (MMM-anlæg).

For at skaffe mere viden om MMM-anlæg har Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet på foranledning af Miljø- og Fødevareministeriet opført et MMM fuldskala testanlæg ved Hofmansgave på Nordfyn.

Det første spadestik til etablering af det nye MMM fuldskala testanlæg blev taget ved Hofmansgave i sommer og i denne måned er anlægget klar til at komme i brug. Det markeres med en indvielse fredag den 26. oktober 2018, hvor alle er velkommen.

Direktør Jette Petersen fra Landbrugsstyrelsen klipper snoren, og der er korte indlæg om blandt andet virkningsmåden for minivådområder med filtermatrice, introduktion til MMM-anlægget, og hvorfor Hofmansgave har valgt at deltage i MMM-projektet.

Hofmansgave har en kvægproduktion, så der er en vis mænge gødning, der skal afsættes. Hør hvilke ideer godsinspektøren har til hvordan husdyrproduktionen, markdriften og MMM-anlægget kan gå op i en større enhed og bidrage til en cirkulær bioøkonomi.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig. Sidste frist for tilmelding er 19. oktober 2018. Tilmeld dig her.

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
26. oktober 2018 kl. 13:00 - 15:00
Sted:
Hofmannsgave, Nordfyns Kommune
Arrangør:
Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet
Pris:
Gratis
Tilmeldingsfrist:
19. oktober 2018

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve