Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  Eksterne arrangementer  →  Energiplan Fyn - til politisk debat

Energiplan Fyn – til politisk debat

Invitation til konference om fremtidens fynske energipolitik:

 

5. februar 2015, kl. 14.30-19
Tøystrup Gods, Blaakærvej 13, 5750 Ringe

Målgruppe: fynske politikere, repræsentanter fra energiselskaberne, kommunale medarbejdere m.fl.

Gennem Energiplan Fyn samarbejder de fynske nøgleselskaber på energiområdet, Syddansk Universitet og kommunale medarbejdere om, at skabe en fælles vision og strategi for udviklingen af den fynske energiforsyning. De vigtigste rammer, hensyn og ingredienser i vores arbejde er:

  • nationale mål om grøn omstilling
  • ønsker om høj forsyningssikkerhed og udnyttelse af lokale ressourcer
  • svingende markedsvilkår og økonomisk realisme
  • ønsker om vækst i grøn beskæftigelse på Fyn

Vi er nu nået til at kunne præsentere en række oplagte sigtelinjer og mulige scenarier. Alt tyder på, at det giver god mening at styre mod det elektrificerede samfund suppleret med velovervejet anvendelse af biomasse. Det er der tillige stor national konsensus om blandt samfundets energiaktører.

Men der er fortsat mange åbne spørgsmål, og der er behov for at debattere nogle afgørende valgmuligheder. Dette med henblik på at skabe et godt fundament for, at politiske beslutninger lokalt og nationalt kan understøtte en ønskelig udvikling bedst muligt, og at aktørerne efterfølgende kan træffe gode valg ud fra disse politiske rammer.

Gevinsterne ved at forfølge fælles mål synes i høj grad at ligge i en helhedstænkning på hele den komplekse energisektor. Det vil man både nationalt og lokalt kunne drage store fordele af i fremtiden.

Se programmet for denne milepæl i Energiplan Fyn politisk konference (2). Tilmeld dig via følgende link (tilmeldingsfristen er 29. januar 2015) – til dem der tilmelder sig, sender vi en kort udgave af de fynske sigtelinjer og scenarier, sådan som arbejdsgruppen ser dem.

Vi glæder os til at se dig!
På vegne af partnerskabet bag Energiplan Fyn

Christian Tønnesen
Plan- og Kulturchef, Faaborg-Midtfyn kommune
Formand for partnerskabet, Energiplan Fyn

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
5. februar 2015 kl. 14:30 - 19:00
Sted:
Tøystrup Gods, Blaakærvej 13, 5750 Ringe
Arrangør:
partnerskabet bag Energiplan Fyn
Pris:
Gratis
Tilmeldingsfrist:
29. januar 2015

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve