Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Arrangementer  →  Eksterne arrangementer  →  Debatmøde om Stormfaldsordningen

Debatmøde om Stormfaldsordningen

Stormfaldsordningen har været en rigtig god hjælp til danske skovejere, der i 1999, 2005 og igen i 2013 har måttet se årtiers arbejde lagt på gulvet, og store værdier forsvinde.

Samtidig har den været et hit for samfundet, idet ordningen har formået at påvirke træartsvalget i den ønskede retning. Samtidig med, at statskassen er friholdt for omkostningen, der dækkes af et lille tillæg på brandforsikringerne hos alle landets husejere.
Men den gode ordning kan gøres bedre. Blandt andet skabte uklare formuleringer stor usikkerhed i en periode efter stormfaldet i Sønderjylland i oktober 2013, om hvorvidt ordningen kunne træde i kraft. Dette blev (trist nok) kun sikret, fordi vi fik et nyt stort stormfald i december samme år.

Til debatmødet har vi samlet en række medlemmer af Folketinget – bl.a. Hans Christian Schmidt, Venstre, Mike Legart, Konservative og Troels Ravn, Socialdemokratiet. Derudover deltager Niels Iuel Reventlow, formand for Dansk Skovforening.

Efter mødet er Skovdyrkerne vært ved en middag.

Tilmelding på mail.

Mødet er en unik chance for at stille skarpt på skovdrift – med afsæt i stormfaldsordningen. Mange af vores skovejere har mærket konsekvenserne af stormene Bodil og Allan, og stormene har skabt øget fokus på skovdrift. Der er netop nedsat en kommission på området – og da det er valgår, har vi grebet chancen og arrangeret dette debatmøde for at få politikerne i tale.
Mød derfor op, deltag i debatten og få indflydelse på fremtidens politiske holdninger til skovdrift. Du er også velkommen til at invitere din skovejernabo med.

Informationer og tilmelding

Tidspunkt:
27. april 2015 kl. 17:00
Sted:
Den Gamle Grænsekro, Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld
Arrangør:
Skovdyrkerne
Pris:
Gratis, der kræves tilmelding

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve