Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Tilskud til Sydfynske landmænds plantning af hegn

Tilskud til Sydfynske landmænds plantning af hegn

Til jordbrugere i Svendborg og Langelands kommuner:

Tilskud på op til 60% til kollektiv plantning af levende hegn og småplantninger

Sydfyn Lauget har fået bevilget tilskudsmidler til plantning af levende hegn og småplantninger på ejendomme i Svendborg og Langeland kommune.

Plantningsforeningen har valgt HedeDanmark som entreprenør på projektet.

Tilskud til levende hegn og småplantninger

Med tilskud på op til 60% kan plantes:

  •  3- og 6-rækkede levende hegn.
  • Vildt/småplantninger op til 0,5 ha/stk.
  • Slørende plantninger omkring ejendomme.

Projektet omfatter

  • Projektering og myndighedsbehandling.
  • Jordarbejde.
  • Planter og plantning.
  • Renholdelse og efterplantning i 3 vækst-sæsoner.

Tilmelding

Da planlægningen sker frem til medio marts 2015 skal tilmelding ske snarest – og gerne senest primo marts – til HedeDanmark:

Plantningskonsulent Jakob Nielsen,  M: 2125 4816 eller E: jnie@hededanmark.dk

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve