Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 9 - 2016

Politisk Nyt – uge 9 – 2016

Landmandssønnen fra Vestjylland der blev ny miljø- og fødevareminister

Så kom den nye miljø- og fødevareminister på plads, og når der nu skulle skiftes ud på posten, er det nok slet ikke så dårligt. Jeg har ikke selv set ham nok, på den landbrugs politiske scene, til at kunne give karakter i nogen retning. Han er rundet af et solidt landbrugsmiljø i Vestjylland, og lad det i sig selv være en vigtig kompetence. Derudover er han akademiker, og har en analytisk tilgang til tingene. Det er godt, at Lars Løkke Rasmussen fortsat vælger at holde miljø- og fødevareministeriet samlet som et ministerium. Der er ingen tvivl om, at det er en politisk svær opgave, men hvis den lykkes, er det godt, at debat om benyttelse og beskyttelse af den danske natur og miljø, tager sit udgangspunkt i samme ministerium.

Fødevare- og miljøområdet er blevet et voldsomt videnstungt fagområde, og vores ønske er, at vores nye fagminister er i stand til, at være en demokratisk modvægt til et omfattende embedsværk, der hver på sin lille plads yder sit, men i mange tilfælde nok ikke har det fornødne overblik over sammenhængen. Vi ønsker ham tillykke med jobbet, og ser frem til at møde ham i Vissenbjerg, forhåbentligt inden så længe.

Så håber vi, at den nye minister kommer til at sidde længere end de foregående. Det er i sig selv et problem, at fødevareministeriet har udviklet sig til et svingdørs ministerium, hvor hyppige ministerskift har stået i vejen for kontinuitet i arbejdet med de politiske rammevilkår omkring landbruget.

Bidragssatserne hæves

Så kom de stigende bidragssatser på dagsordenen. Det er påfaldende, at den kritik der har været rejst fra erhvervene omkring stigende bidragssatser, ikke har skabt mere opmærksomhed. Nu rammer det så også boligejere, og det ser ud til, at de er bedre til at skabe opmærksomhed omkring sagen. Deres spørgsmål ligner dem, vi gennem lang tid har stillet.

Hvad er årsagen til stigningerne? Er det fortsat EU og Basel 3 reglernes krav om øget likviditet og kapitalkrav i branchen, eller er det slet og ret et stigende indtjeningskrav, med henblik på at sikre en fornuftig børsintroduktion – og for andre end Nykredit – et krav om, at tilfredsstille aktionærenes forventning om udbytte?

I en tid, hvor den frie konkurrence på realkreditmarkedet ikke er eksisterende, og folks mulighed for at skifte til andet selskab ikke er til stede, ja, så må det jo, i yderste konsekvens, være en sag for konkurrencemyndighederne.

Jeg tror måske, vi nærmer os tidspunktet, hvor vi skal danne en ny kreditforening, på grundlag af det der oprindeligt var den geniale ide. En fælles forening mellem låntagere og obligationsejere, hvor man i fællesskab delte risikoen, og hver på sin konto opgjorde omkostninger til administration.

Man skal ikke undervurdere, at netop det system, gennem tiden har frembragt billig finansiering til boligejere og erhverv. Det har dannet forudsætningerne, for en stor del af den økonomiske vækst i samfundet. Det system må vi ikke smide væk, fordi nogen føler trang til at tilfredsstille kortsigtede, økonomiske interesser.

God weekend,
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve