Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 9 - 2015

Politisk Nyt – uge 9 – 2015

Kontrollen forsvinder sammen med fusionen

Så indtraf det, som i sagens natur må være den sidste slagterifusion. På en trist baggrund ender vi i en situation, hvor der kun er en aftager til svinekød i Danmark. Dermed forsvinder vores mulighed også for at kontrollere, om det arbejde der bliver gjort i Danish Crown er tilnærmelsesvis OK.

Tican tipper nøjagtigt der, hvor man kunne forudse. Et mindre slagteri der binder sig for hårdt på enkeltmarkeder, og i korte perioder præsterer en merpris på det, men ved en risiko der efterfølgende viser sig at være alt for stor. Om det er en fordel, for de leverandører der er til Danish Crown, at inkludere Tican i virksomheden, er vel usikkert. Det væsentlige for mig i den sammenhæng er den uskrevne musketer ed, at et andelssel-skab ikke kan gå fallit, fordi resten tager ansvar.

At det koster leverandører til Tican 25 øre pr. kg. svinekød det kommende år, vidner for mig om, at en løsning har været påkrævet, men tidspunktet for den rettidige omhu måske har været passeret.

Nu er det glade budskab for vi andre, at der formodentligt er synergien, der kan omregnes til mellem 7- 10 øre pr. kg. svinekød.

Tænk, hvis!

Jeg forledes til at tænke lidt baglæns, og må smile ved det tankeeksperiment:
Hvis gevinsterne, ved alle de fusioner der gennem tiden er foregået, skulle ud til land-manden, ja, så skulle vi have haft 8 kr. for en liter mælk, og 35 kr. for et kg svinekød. Nu er jeg ikke mere naiv end som til at tro, når næste årsregnskab i Danish Crown præsenteres, ja, så bliver det nok svært, at finde de 10 øre. Og lur mig, om ikke efterbetalingen igen bliver på 90 øre. Alternativt kunne man forestille sig den ændret til 1 kr. pr kg.

Aflivning af smågrise bliver aldrig en folkesag

Stakkels Søren Søndergård, næstformand i Videncenter for Svineproduktion (VSP), blev i denne uge stillet overfor opgaven, at gøre det til en folkesag, at det er ok at aflive smågrise ved at slå dem hårdt i gulvet.

At det skulle være en god måde at aflive grise på. Ja det er det, men at det kan forklares, med henblik på at finde accept i den brede befolkning. Det er ganske enkelt ikke en mulighed.

Benzin på bålet

Igen et billede på en klassisk konflikt mellem dyreværnsorganisationer, der på den ene side lancerer en debat som beror på følelser, og os, der svarer ud fra det som er dyb faglighed, og som bygger på forskningsbaseret viden.

Hvis man ser på den trafik der er på de sociale medier, skal der ikke meget af den slags til, før mange føler anledning til at lægge den industrialiserede svineproduktion for had, og betragter vi landmænd, som mennesker med indestængte, voldelige tendenser.

Det kunne få den konsekvens, at sagesløse mennesker kaster sig ud i et liv som vegetarer.
Vi må konstatere, at vi i debatten ikke når hinanden. Løsningen er, at enten indlader vi os på en følelsesladet debat, eller vi får vores modpart til at acceptere vores faglighed. Om det lader sig gøre at forklare, at vi hjælper naturen på vej, og afliver de grise som ellers ville lide en pinefuld død, enten ved at fryse ihjel eller klemt ihjel af soen. Naturen er usædvanlig barsk over for sine dyrebørn.

Jeg ved ikke hvad løsningen er, men jeg tror, vi må overveje at kommunikere mere tidssvarende ind i debatten om specielt dyrevelfærd.

Alternativer til nedrivning efterlyses

Debatten om udkantsdanmark, blev i ugen hjulpet lidt på vej. Hovedproblemet blev at skaffe penge nok til nedrivning af udtjente bygninger.
Der er i mange år brugt mange penge på at renoverer københavnske brokvarterer, og udtjente boliger i andre byer. Nu er tiden kommet til den bygningsmasse, som findes på landet. Det er vel egentligt en smuk tanke.

Jeg syntes måske, der kunne være en løsning, som var en kende mere visionær end at rive landsbyerne ned. Det kunne måske være en overvejelse, at stimulere til udvikling af landområderne. Her tænker man straks på at tiltrække virksomheder til vores udtjente staldbygninger. Kunne det måske indgå i overvejelserne, at stimuler til udvikling af det som rent faktisk findes på landet, nemlig et aktivt landbrug. Det syntes jeg faktisk var nærliggende.

God weekend
nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve