Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 9 - 2014

Politisk Nyt – uge 9 – 2014

Lille gris hvad nu?

Da en veloplagt fødevareminister, Dan Jørgensen, og en tilsvarende veloplagt formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild onsdag aften mødtes på Café Stiften i Odense, blev det en dyst på holdninger og meninger. Fyens Stiftstidende havde med overskriften Lille gris hvad nu? sat rammen for debatten.

Hvorfor afsætter vi vores grise på et eksportmarked, der kun afregner grisen med 10,50 kr./kg når en lokal, økologisk produceret gris fra Hindsholm kan koste 76 kr./kg hos den lokale slagter? Ja, umiddelbart lyder det jo også dumt. Men nu forholder det sig sådan, at den del af hjemmemarkedet der aftager den slags grise er ret begrænset, og alene af den grund ikke rummer noget der ligner en valgmulighed for de 25 mio. grise, der hvert år eksporteres til det meste af verden.

Den store lykke for danske svineproducenter var, hvis verdens forbrugere af fødevarer, både de nuværende og de kommende, var mere miljø- og kvalitetsbeviste. Så var der et marked, der var villig til at betale for en gris målt på andre kvalitetsparametre end pris, og et marked der var i stand til at løfte en lang række af vores politiske omkostninger af:

 • En gris der er produceret med en høj andel af grøn energi.
 • En gris der er produceret med så lille en miljøbelastning målt på kvælstof afstrømning og ammoniakemission, at der kan gro Ålegræs i Odense Fjord.
 • En gris som, i forhold til dyrevelfærd og brug af antibiotika, befinder sig på et i særklasse højt niveau.
 • En gris hvor der kan dokumenteres sporbarhed i alle led.
 • En gris hvor vi har ofret 20 kr. pr gris i direkte kontrolomkostninger.

Hvis der var den grad af markedssammenhæng, mellem det vi kan kalde politisk bestemte omkostninger og betalingsviljen i markedet, ja, så var det ikke noget problem at leve op til de politiske ambitioner på området. For øjeblikket koster det ca. 13 kr./kg at producerer sådan en gris, der afregnes med 10,20 kr./kg. hos DC.

Det er ca. 3 kr./kg der mangler. Sammenholdt med, at danske svineproducenter har unødig begrænsning i brug af kvælstof der koster 29 kr. per gris og grønne afgifter der finansierer den grønne omstilling koster 16 kr. per gris, så er det jo relativt let for politikkerne at trække i de rigtige håndtag. Hvis man reelt vil det.

Lønsomhed og rentabilitet i svineproduktionen er inden for rækkevidde. Om der også i fremtiden skal produceres 24 mio. grise i Danmark, ja, det er op til politikkerne. Vi landmænd har en valgmuligheder, det syntes jeg reelt ikke samfundsøkonomien har og det må de politikere, der definerer de politiske rammevilkår for erhvervet, forholde sig ret præcist til.

Overimplementering af EUs regler, der skal forhindre jorderosion.

Nye krav som er underlagt krydsoverensstemmelse er kommet til. Begrænsning i dyrkning af arealer der hælder mere end 12 grader, og som er mere end 2000 m2, må ikke pløjes fra høst og til marts. Der må godt sås vintersæd i stub om efteråret.

Det kan nok syntes at være et begrænset problem for danske landmænd. Vi taler om 6000 ha, hvoraf de 4000 ha henligger udyrket. Der er ca. 1000 ha som er omdriftsareal. Nu er det bare sådan, at de områder der er udpeget på kortmaterialet ligger midt i store sammenhængende marker, og landmænd som har areal i de kuperede områder af landet, kan nemt blive udsat for, at alle marker har et område der under disse bestemmelser ikke må dyrkes som før.

Meldingen er, at det er et EU krav, og Danmark retter ind efter det. Det er sådan, at vandrammedirektivet stiller krav om, at de enkelte lande har en plan mod jorderosion. Ikke hvad planen skal indeholde. Der bliver sendt bud til eksperter på Århus Universitet, og de slår et slag. Det er nok 12 grader og sammenhængende arealer på mere end 2000 m2. Der er ingen fagligt belæg for, at der overhovedet er noget problem at løse.

Om der virkelig er risiko for ørkendannelse på 2000 m2 lerjord på en skråning i Millinge. En skråning der for øvrigt befinder sig midt på en mark, hvor agrene er 400 m lange¨?

Bestyrelsen i Centrovice har besluttet, at nu må galskaben høre op. Vi søger foretræde for Folketingets Fødevareudvalg, hvor 2 landmænd på almindeligt dansk vil forklare de politiske beslutningstagere, at de er i færd med at løse et problem der ikke eksisterer men til gengæld skaber stort besvær for den enkelte landmand.

Så vil vi ikke forsømme at fortælle, at dette er nok et eksempel på EU-lovgivning som blindt bliver implementeret af embedsværket, uden tanke på hvilke konsekvens det får for de berørte landmænd. Det har ikke noget formål i sig selv at overholde regler, hvis grundlaget for reglerne er tåbelige. Det er de i dette tilfælde. Og oven i købet tåbeligheder som Regeringen selv har skabt.

Med venlig hilsen


Niels Rasmussen, formand  Nyhedsbreve fra Centrovice

  Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

  Gå til nyhedsbreve