Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 7 - 2015

Politisk Nyt – uge 7 – 2015

De politiske rammevilkår igen genstand for debat

Henrik Zobbe, institutleder for Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på København Universitet, har i ugen bragt sig selv og sit hæderkronede institut i skudlinjen.

Henrik Zobbe sidder på toppen af den ypperste viden indenfor landbrugsøkonomi, så at påstå at manden ikke ved hvad han taler om, vil nok være lidt dristigt. I selvsamme artikel så jeg, at vores viceformand Lars Hvidtfeldt bad Henrik Zobbe om at læse på lektien. Jeg tror, der er læst på lektien. Det der er behov for er vist at lytte til argumenterne. Det kunne godt være, institutlederen har mere ret, end vi umiddelbart har lyst til at give ham.

Emnet var de politiske rammevilkår for landbruget. Vi bruger for tiden mange ressourcer på at sammenligne rammevilkår til de lande vi har omkring os. Konkurrenceevneanalyser og nabotjek. 1. version af konkurrenceevneanalysen gav ikke noget entydigt svar. Jo, på et område var der stor forskel, og det var på finansieringsomkostninger. Grunden til den forskel er, at vi danske landmænd har gældsat os. Nu laver vi så nabotjek, hvor vi måler på enkelt parametre. Det forlyder, at den øvelse er stort set lige så vanskelig som første forsøg.

Hensigten er, at bruge den negative forskel som argumentation i den politiske debat om miljøregulering, dyrevelfærd og overimplementering af EU-lovgivning. Nu er der en lang række områder, hvor vi danske landmænd er stillet ringere end vores tyske og hollandske kollegaer. Der er også en række områder, hvor vi er stillet væsentligt bedre. Betingelserne for landbrug i de enkelte lande er så forskellige, at en sammenligning på udvalgte parametre egentligt ikke giver mening.

Dan Jørgensen har jo ret i, at vi ikke overimplementerer EU-lovgivning, fordi vi har strammere regler på gødnings- og pesticidområdet. Vi har en anden målsætning end tyskerne, derfor har vi strammere regler.

Jeg tror, vi skal passe meget på med at drage sammenligninger hen over landegrænserne. Vi søger efter en forklaring, som vi formodentligt ikke finder, og hvis vi finder den, kan vi ikke bruge den til noget.

Vores skarpe kritik skal gå på vores indenlandske konkurrenceevne. Vi skal stå hårdt på, at vi syntes det er urimeligt, at vi mangler 20 % kvælstof i forhold til økonomisk optimalt. Det er ikke urimeligt, fordi tyske landmænd må gøde mere. Det er urimeligt, fordi der ikke er fagligt belæg for at gødskning op til økonomisk optimum, påvirker miljøtilstanden negativt. De snærende kvælstofnormer har som resultat, at vi avler mindre korn af en dårligere kvalitet. Det har den konsekvens, at miljøtilstanden ikke forbedres og produktionen begrænses. Det er dumt.

Vi skal bruge vores ressourcer på at anskueliggøre, at vores konkurrenceevne bestemmes af forholdet mellem den værditilvækst der er, på den råvare vi producerer, og så de økonomiske rammevilkår der er omkring erhvervet. Samfundet har en legitim ret, til at forlange bedre miljøtilstand i Danmark end i andre lande. Til gengæld er der så en forpligtigelse til at erkende, at der for ulejligheden er en regning, der skal betales. Der er kun tre muligheder for at få honoreret regningen: Hos forbrugeren via køledisken, ved at trække udgiften på landmandens indtjeningsmarginal eller gennem en skattefinansiering.

Det som i bund og grund betyder noget for vi landmænd, er fortsat mulighed for produktivitetsstigning. Forudsætningen for det skabes via en liberal landbrugslov, forskningsbaseret viden spredning gennem vores danske rådgivningssystem og finansiering skabt via et velfungerende realkreditsystem. På de områder har vi langt bedre vilkår end vore konkurrenter, og det er nok det Henrik Zobbe mener, når han siger, at vi på grundlæggende områder har bedre forudsætninger end vore konkurrenter.

Det er vigtigt, at vi fortsat er kritiske overfor kvaliteten, af den faglighed der ligger til grund for vores rammevilkår. Når samfundet eller forbrugerne skal betale regningen, er det vigtigt at finde ud af, hvor stor regningen er. Alt for ofte mangler der en realistisk, økonomisk konsekvensberegning. Det bevirker, at vores omkostninger til produktion bliver højere, end i de lande vi skal konkurrere med.

Problemet løses ikke ved, at vi drager sammenligning med tyskerne. Det løses ved at vi påviser, at produktionen i Danmark ikke er rentabel.

God weekend
nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen,
Formand

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve