Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - Uge 6 - 2016

Politisk Nyt – Uge 6 – 2016

Kommunerunden 2016

Vi har i denne uge indledt på vores årlige møderunde med Teknik- og Miljøforvaltningen i samtlige 10 fynske kommuner. Vi ønsker, en gang om året, at komme omkring de opgaver som vi har til fælles med kommunerne, og som strækker sig fra husdyrgodkendelser over kontrolbesøg, vandløbsvedligehold og § 3 områder som omfatter hegn og diger.

Ud over det, som jeg vil betegne som administrative punkter, har vi nogle mere generelle tiltag, hvor vi kan have gavn af et samarbejde. Naturprojekter, og den opgave der ligger omkring integration af flygtninge, er nogle af de emner vi bringer til debat. Det er godt, at vi kommer rundt, og får sat ansigt på både den administrative og den politisk ledelse af de tekniske afdelinger, og får en for-nemmelse af, hvordan den kommunale administration fungerer.

Eva Kjer Hansen beskyldes for at være i lommen på Bæredygtigt Landbrug

Så er miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen kommet i skudlinjen. Hun beskyldes for, at være i lommen på landbruget, eller mere præcist, i lommen på Bæredygtigt Landbrug.

Tidligere miljøminister Ida Auken følger godt op, med udsagn om det uheldige i, at hun lader det, som Ida Auken betegner som en rabiat lobby organisation, få indflydelse på landets miljølovgivning. Nu er det vel tydeligt for enhver, at da Ida Auken var miljøminister, var det nok en miljøminister der i stedet var i lommen på Danmarks Naturfredningsforening. Det var der ikke mange, ud over os landmænd, der syntes var et problem.

Det er mit indtryk, at Eva Kjer Hansen er i lommen på fagligheden, og det har vi alle grund til at være tilfredse med. Hvis jeg skulle foretrække, hvem hun skulle være i lommen på, tror jeg trods alt, at jeg vil vælge Flemming Fuglede fra Bæredygtigt Landbrug, fremfor Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Naturfredningsforeningen. Det til trods for, at begge dele kan virke en smule skræmmende.

Et opsving der truer med at miste fodfæstet

Så var det ellers lige, vi havde lagt finanskrisen bag os, og økonomien i det øvrige samfund – altså ud over landbruget – var på vej frem. Der skabtes nye job i den private sektor og huspriserne begynder at stige. De amerikanske job tal var gode, og et begyndende opsving i den amerikanske økonomi, gav anledning til rentestigninger.
Men så sker det igen. Råvarepriserne falder fortsat, renten falder og aktiekurserne styrtdykker. Der afsluttes regnskaber for C20 virksomheder, der ikke er noget at råbe hurra for.
Det håb, om at væksten i det øvrige samfund skulle trække landbruget med op, fortoner sig i det fjerne.

Vi bliver nødt til at turde tale om det

Verdensøkonomien er utrolig skrøbelig. Med en mælkepris der nærmer sig 2.00 kr./kg, og en svinenotering på 8,70 kr./kg, ja, så ser det ud til, at den udvikling landbruget har været inde i, hvor alt går fra noget galt og til noget værre, bare fortsætter.
At de forudsætninger, som vi syntes var forsigtige, der blev lagt til grund for 2016 budgetterne, allerede godt en måned henne i budgetåret, ikke ser ud til at holde. Det ender med, som vores formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild siger, at det er så skidt, at vi ikke vil tale om det. Det er jeg bange for, at vi bliver nødt til.

Den miljørettet miljøregulering

Arbejdet med det blå kort, som udpeger indsatsområder for den fremtidige mål-rettede miljøregulering, begynder at tage form.

Der er 2 indsatsområder: Dels må vi have boret ud, hvordan den faglighed der ligger bag kortet er kommet til verden. Så mange mennesker siger så mange forskellige ting, at de skaber problemer for hinanden.

Det andet indsatsområde er, hurtigt at finde ud af hvordan vi så, så lempeligt så muligt for fynske landmænd, kan løse udfordringen, der hedder reduktion af ca. 2000 tons kvælstof til Odense Fjord, og hvordan vi sikrer, at en stor del af den milliard kroner der er afsat til området, lander hos os. Det er vel helt enkelt det, som er opgaven for os lige nu.

Og så er det vinterferie. Det betyder at du må undvære Politisk Nyt i den kommende uge. Så betyder det også, at børnene ikke skal i skole, og at der forhåbentligt bliver tid til andet end dagligt arbejde, fyldte gylletanke og bekymring om dårlig økonomi.

God weekend
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve