Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 6 - 2015

Politisk Nyt – uge 6 – 2015

Årsregnskaber for Danish Agro og DLG

Det er tid for fremlæggelse af regnskaber for landets virksomheder. For vores andelsfoderstoffer DLG og Danish Agro, var det også blevet regnskabets time i den forløbne uge. Store velfungerende virksomheder, som har formået at om-organisere grovvarehandlen i Danmark.

Med basis i den fælles kapital vi landmænd har oparbejdet i selskaberne, har selskaberne investeret i aktiviteter i udlandet. En naturlig udvikling, da danske andelsselskaber har god erfaring i at finde synergier i fusioner og samarbejder. Derudover er der investeret i aktiviteter, som absolut ikke kan betegnes som værende indenfor kerneområdet. Vi har nemmere ved at acceptere aktiviteter, som bidrager med en pæn overskudsandel, men i princippet syntes jeg ikke, der bør løbes økonomisk risiko for medlemmernes penge, i brancher der ligger udenfor kerneområder.

Vi landmænd er alvorligt udfordret, i forhold til at skabe kapitalgrundlag for vo-res landbrug derhjemme. Ud over at danne kapitalgrundlag for vores landbrug, skal vi også konsolidere andelsvirksomheder. Balance mellem primærdelen og virksomhedsdelen i fødevareklyngen tipper. Det vil sige, at færre og færre landmænd skal konsolidere virksomheder og skabe kapitalgrundlag for flere ansatte i virksomhederne. Den samlede kapital, bundet i fødevareklyngen, tilhører vi landmænd. I forvejen har vi, samlet set, en betragtelig risikoprofil i vores investeringer, og behøver ikke yderligere.

Pengene tilhører medlemmerne

DLG forsøger at finde tilgivelse for tab på 555 mio. kr. i, at man over de sidste 18 år samlet har deklareret 900 mio. kr. som udbytte til medlemmerne. Nu er der faktisk ikke noget der hedder deklareret udbytte i en andelsvirksomhed. Der er ikke noget der hedder overskud, og dermed ikke nogen dividende at deklarere. Alle pengene tilhører medlemmerne, og det eneste der tilbageholdes i virk-somheden, er konsolidering til fremtidig investering. Hvis ikke det er tilfældet i DLG, er jeg bange for, man kolliderer med regler i lov om andelsbeskatning.

Og nej, formanden for DLG har ikke noget som helst at betale regningen på 555 mio. kr. med, medmindre han trækker pengene op af lommerne på vi andelshavere. Nu er det da opløftende at få oplyst, at DLG ikke mangler kapital. Nu havde jeg nok en forventning om, at ledelsen i vores andelsvirksomheder omgås andelshavernes penge med en vis ydmyghed. Det kan godt være, at DLG ikke mangler kapital, men jeg kan oplyse, at det gør vi ude i primærlandbruget!

Nationalbanken sænker renten

Renten falder, og den rente Nationalbanken betaler for penge, bankerne parkerer på indskudsbeviser i Nationalbanken, er nu minus 0,75 %. Store mængder kapital flyder til Danmark af to årsager:
Dels vil spekulanter lægge pres på den danske fastkurspolitik. Det kunne have det udfald, at nationalbanken vil opgive forsvaret af kronen med det resultat, at kronekursen stiger voldsomt, og investorerne kan tage gevinst hjem.
Dels er danske kroner blevet sikker havn for valuta fra det meste af Europa. Vi har en stærk økonomi, og risiko for kursfald på euroen er forudsigeligt, efter Den Europæiske Centralbank har startet seddelpressen.

Der udbetales på nuværende realkreditlån med negativ rente. Nu er der stadig et stykke vej, til at den rente vi landmænd betaler på vores tilpasningslån bliver så meget negativ, at den kan opveje de stærkt stigende bidragssatser, og at vi hver termin modtager en check. Der er ærlig talt ikke mange gode nyheder for vi landmænd, men rent faktisk er det en fordel i tiden at have gæld frem for for-mue. På det område må vi sige, at landbruget har et forspring.

Det som foregår på kapitalmarkedet i øjeblikket, er relativt dramatisk. Det er ikke nogen kronekrise vi oplever, men en kronefest. Festen afstedkommer, at store mængder billig kapital er til rådighed for virksomhederne, og hvis Natio-nalbanken lykkedes med at fastholde kronekursen i forhold til euroen, så ser det lyst og lykkeligt ud for os.

Et kig ind i det forjættede land

Nu er det så blot frustrerende, at mange skal se kassekreditrenter på op til 9 % sammenholdt med minus 0,75, som bankerne alternativt opnår i rente for over-skudslikviditet. Det som vi, i modsætning til mange virksomheder, stiller til sik-kerhed for lån i banken, er egenkapital. Vores egenkapital er væk, fordi Finans-tilsynet har pålagt bankerne at værdiansætte til rene realisationspriser, i et ikke fungerende marked for handel med landbrugsejendomme. 130.000 kr. per ha., stuehuse til 1 mio. kr. og driftsbygninger over 10 år til nul kroner.

Resultatet bliver et landbrug der, uanset indtjeningsevne, er afskåret fra at få del i det, der er helt fundamentalt for et kapitaltungt erhverv som landbruget, nemlig billig kapital, som findes lige uden for døren. Landbruget ender i samme situation, som den der berettes om i Biblen, hvor Moses, efter Egyptens 10 plager og 40 års vandring i ørkenen, dør på bjerget, efter at have set ind i det forjættede land.

God weekend
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve