Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 51 - 2015

Politisk Nyt – uge 51 – 2015

Her på den yderste kant af år 2015, er der stadig gang i det politiske liv. Finansaftalen er ved at komme i hus. De politikere, der har været en del af forløbet, skal til at forstå det de har sagt ja til og de ældre medborgere med boligtilskud, var dem, som uheldigvis kom i klemme i finansministerens regnemaskine. Finansloven retter prioriteringerne ud mod bedre vilkår for erhvervslivet i almindelighed, og mod landbruget i særdeleshed. Det er godt.

På den lokale scene var der først resultatet af NaturErhvervstyrelsen kontrolbesøg, der afslørede brug af ulovlige kemikalier hos en lang række landmænd, deriblandt 3 fynske. Det var da en katastrofe, mente Danmarks Naturfredningsforening. Da jeg forklarede, at ulovlige sprøjtemidler, fundet i en kummefryser på Fyn rent faktisk ikke var andet, end at kummefryseren er et pragtfuldt sted til frostfri opbevaring af pesticider. At de ulovlige sprøjtemidler reelt bare var midler, der siden sidste år er strøget fra positivlisten over plantebeskyttelsesmidler, der må anvendes. At enkelte midler reelt bare har fået en ny etikette, og dermed et andet registreringsnummer.

Forbrydelsen består i alt sin enkelthed i at landmænd, til trods for, at vi gennem planteavlsafdelingen på Centrovice, har massiv fokus på denne problematik, ikke har fået ryddet op i kemikalieskabet. Ja, det er en fejl, og ja, reglerne i dette land skal overholdes. Så hjælper det bare ikke noget at opfordre til, i stedet at bekymre sig om 9 mia. kr. i forsvundne udbytteskatter. Det var der nok mere mening i. Sådan er spillereglerne bare ikke i den offentlige debat.

Lempelser i planloven betød, at jeg endnu en gang i den forgangne uge tørnede sammen med formanden for Danmarks Naturfredningsforening. Nu kan landmænd efter planloven bygge stalde hvor de vil. At konsekvensen af det må være, at det så er slut med den skønne danske natur, og vi vil kunne forudse, at der kommer til at ligge endeløse rækker af store staldanlæg, det var den konklusion, som Ella Maria Bisschop-Larsen kom frem til. Der er meget i den udmelding, man kan blive forundret over. For det første, så tror hun vel ikke for alvor på, at al anden lovgivning bliver sat ud af kraft? Lugtgrænser, hensyn til landskabelige værdier og hensyn til følsom natur. Det som er mest iøjnefaldende er, at automatreaktionen er, at al forandring per definition er negativ. At stagnation, fred og ro er det, vi i dette land skal leve af.

Nu får vi friheden til at placere nye staldanlæg optimalt. I forhold til naturen, til miljøet, infrastrukturen, biogasanlæg og sidst men ikke mindst, får vi mulighed for at placere landbrugsbyggerier i de områder, som kommunerne ifølge kommuneplanerne har fået påbud om at udpege. Jeg ved egentligt ikke, om lempelserne udelukkende er positive for landbruget, da det nu ikke længere er en betingelse, at den nye stald ligger i forbindelse med bestående anlæg. Nu kan en miljøgodkendelse reelt stille som betingelse, at bygningen opføres et andet sted.

Det ser ud til, at Danmarks Naturfredningsforening har det som sit erklærede mål, at forhindre al udvikling i dette land: At nye stalde placeres hensigtsmæssigt, at forhindre at man plante to frugttræer indenfor kystbeskyttelseslinjen og forhindre, at et busselskab kan etablere sin forretning tæt på motorvejen. Ja, hvis det er det man føler sig sat i verden til, så synes jeg, man i den forening burde overveje det faglige grundlag for sin aktivitet.

Så vil jeg ønske tålmodige læsere af Politisk Nyt en god jul samt et godt nytår. Jeg håber, at jeg også i det nye år kan formå, på denne plads, at bidrage til debatkulturen i landboforeningen Centrovice.
Godt Nytår,
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve