Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 5 - 2016

Politisk Nyt – uge 5 – 2016

Folketingspolitikere mødte erhvervsorganisationerne

Mandag i denne uge havde vi sammen med de øvrige erhvervsorganisationer på Fyn inviteret folketingspolitikere valgt på Fyn til møde i Vissenbjerg. Der mødte et udsnit af politikere op, og vi havde en god debat om aktuelle emner. Det var primært emner af mere bred interesse såsom infrastruktur, den generelle erhvervspolitik og åbne grænser, som er vigtige for os landmænd, der eksporterer til hele verden. Jeg tror, der blev sendt et klart signal til politikerne om, at når de synes, det er vigtigt at tækkes den aktuelle folkestemning om at beskytte vores egne interesser på den korte bane, er der et erhvervsliv, der kommer til at betale regningen på den længere bane. For vi kan vel alle blive enige om, at det er en forkert udvikling set i det lidt større perspektiv.

Et eksempel herpå er også lukning af det russiske marked, som er en politisk sag med stor konsekvens for specielt landbruget, og som vi ingen indflydelse har på.

Det tredje spor på motorvejen over Fyn

Det tredje spor på den Fynske motorvej, er alle enige om, skal prioriteres. Det vil sige, det er vi, mens vi sidder sammen omkring bordet. Så snart vi forlader lokalet, stikker det igen i alle retninger. En bro til Als, og en Kattegatbro, for blot at nævne et par eksempler på det.

Udkantsdanmark og erhvervsuddannelser

Vækst i udkants-Danmark er også et tema. Hvorfor kan der ikke lånes penge i realkreditselskaberne til huse på Langeland. Hvorfor lempes planloven ikke, så det bliver muligt for tyske borgere at købe fritidshuse på øen?

Erhvervsuddannelserne og specielt fokus på de stærkt stigende omkostninger til at have elever optog også en del tid på mødet.

Alt i alt er erhvervssamarbejdet et godt eksempel på et netværk, landbruget deltager i, som giver os langt mere indflydelse, end hvis vi skulle løfte opgaven alene.

Godt møde med 3F

Mødet med 3F forløb fint. Der vil ikke blive refereret fra mødet, blot vil jeg som hovedkonklusion sige: Jeg vil håbe, at i de situationer, hvor det er opfattelsen, at der bør indgås overenskomst, at man der indgår i en dialog med de lokale repræsentanter fra 3F.
Hvis sagerne bliver principielle, og det bliver på landsplan knuderne skal løses, bliver det mere vanskeligt at opnå løsninger med lokal forståelse, og viljen til at finde fornuftige løsninger er mindre.

Regionsmøde med miljø- og fødevareministeren

Torsdag aften var Centrovice medarrangør af et regionsmøde i Region Syd. Landboforeninger, og familielandbrugsforeninger i regionen havde inviteret miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen til møde sammen med formanden for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild, samt direktør Flemming Nør-Pedersen. Det var ikke mange fynboer, der mødte op. Måske fordi vi rent faktisk har haft miljø- og fødevareministeren på besøg i Vissenbjerg to gange siden jul.

Det var et godt møde, og ministeren formåede nok en gang at udtrykke velvilje overfor det erhverv, hun er sat til at bestyre. Man fornemmer, at hun også inderst inde føler sympati for de danske landmænd. Når det er sagt, så er vi fynboer, jo ikke udelt begejstrede for landbrugspakken med de 32 lovgivningsinitiativer. Det blå kort og den målrettede miljøregulering er hun meget afklaret i forhold til. Når nogen skal reguleres mindre, og vi fastholder det samlede reduktionskrav, ja så er der nogen, der skal reguleres hårdere. Det synspunkt var rimeligt nemt at finde gehør for i forsamlingen af jyske landmænd.

God weekend!
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve