Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 5 - 2015

Politisk Nyt – uge 5 – 2015

Landsformandsmødet på Axelborg i denne uge

Det at møde landboforeningsformænd fra det øvrige land, og i fælles dialog være med til at definere rammerne for Landbrug & Fødevarers politiske arbejde, er fundamentalt for sammenhængskraften i vores organisation.
Netop sammenhængskraften var til debat. Kan vi fortsat gøre os fortjente til medlem-mernes kontingent? Hvordan er sammenhængen mellem foreningens aktiviteter og den faglige rådgivning? På mange måder er vi i Centrovice, på en anden side i bogen end mange andre foreninger. Vi har skabt en landboforening og et rådgivningsselskab, som er transparent. Det etablerer forudsætninger for, at det faglige og det politiske arbejde kvalificerer hinanden.
Nogle foreninger føler sig klemt på mange måder. Det er for mig at se, fordi man ikke har formået at skabe rammerne og forudsætningerne, der kan modsvare fremtidens udfordringer.

Den økonomiske situation blev igen bragt op både nationalt og lokalt

Den økonomiske situation i erhvervet var naturligvis også på dagsordenen. Man havde formået departementschef Michael Ditmer fra Erhvervsministeriet, til at komme og op-lyse forsamlingen om hvordan man i Erhvervs- og Vækstministeriet opfatter den dybt alvorlige situation, som landbruget befinder sig i.
Jeg vil sige, at mit indtryk er, at opgaven er forstået, og de politiske intentioner der er i regeringen er omkring fødevareerhvervet, at vi er en central del af vækstdagsordnen, fortsat er intakte.
En væsentlig indrømmelse kom, i forhold til manglende økonomisk konsekvensbereg-ning af lovgivningsinitiativer på fødevareområdet. Det har været alt for dårligt, og der er vedtaget nye retningslinjer fra 1/1 2015.
Som en dugfrisk kvittering på den ændring kunne Michael Ditmer klart sige, at den ak-tuelle sag i denne uge, omkring de 80.000 ha efterafgrøder der pludseligt dukkede op igen, helt klart ikke var en del af den vækstplan for fødevarer, der var vedtaget. Dan Jørgensen inkasserede ved den lejlighed et svidende nederlag. Henrik Sass Larsen bad venligt, men bestemt, om at få dem fjernet, og sådan blev det. Lad os håbe på, at det fremover bliver dagsordenen. Ikke bare at tildele fødevareministeren svidende ne-derlag, men også at den fremlagte politik i fremtiden orienterer sig til siderne, i forhold til samfundsøkonomisk konsekvens.

I dag, fredag, har vi holdt møde på Centrovice med Erling Bonnesen, for at give en opdatering på to områder. Dels landbrugets økonomiske situation og dels konsekven-serne af de netop fremlagte vandområdeplaner. Begge emner er voldsomt vigtige em-ner for fynsk landbrug. Helt enkelt er det sådan, at hvis vandplanerne rulles ud, som de er fremlagt i høring, kan det ikke lade sig gøre at drive landbrug på Fyn. Vi ønsker som sædvanligt, at tilføre den politiske debat den lokale faglighed som ammunition i den politiske kanon. Det er godt og motiverende for vores dygtige medarbejdere, at deltage i det politiske arbejde.

Kold luft i forhold til fødevareministeren

Stemningen overfor fødevareminister Dan Jørgensen er på frysepunktet, efter han har vendt tommelfingeren ned, overfor den Ruslandspakke som Landbrug & Fødevarer har bragt i forslag. 10 punkter der, uden det koster statskassen penge, kan hjælpe land-bruget i den nuværende situation. Ministeren har en automatreaktion: Han konstaterer blot, at det nok skader fødevaresikkerheden eller dyrevelfærden.
Det er så uanset, om det er landbrugspakke fra Blå Blok eller Landbrug & Fødevarers Ruslandspakke. Ynkeligt og ærgerligt siger Martin Merrild.
Vi må hellere jamre os i stilhed, da det uden tvivl er til fordel for Dan Jørgensens politi-ske projekt. Jo mere han kan få landbruget til at jamre, jo bedre valg får han i Middel-fart. Den fordel ønsker vi ikke at give ham.

Med venlig hilsen

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve