Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 49 - 2017

Politisk Nyt – uge 49 – 2017

Hård dom afsagt i Arbejdsretten

Arbejdsretten afsagde i denne uge dom i sagen mod to jyske mælkeproducenter. Dommen gik 3Fs vej og fastslog, at 3F har ret til, som en del af en faglig konflikt, at foretage blokade hos de pågældende mælkeproducenter, og ad den vej forhindre leverance af mælk til Arla Food. Arbejdsretten fandt ikke, at en sådan blokade vil være eksistenstruende for de pågældende mælkeproducenter, da de blot kan køre mælken til Tyskland.

Det lader til, at 3F nu har fundet det værktøj, der skal til, for at tvinge overenskomst igennem på det, de betegner som de store industrilandbrug.

Vi er ikke en arbejdsgiverorganisation

At vi, som landboforening, principielt ikke har nogen mening om vilkår for en arbejdsretlig konflikt, er en del af det system, vi har etableret. Landboforeningen er ikke en arbejdsgiverorganisation.

Det er GLSA, som er at finde på arbejdsgiversiden i en konflikt som denne. Det eneste, vi som landboforening kan forholde os til, er principperne bag. Udvikling af store bedrifter med 20 – 25 ansatte har blandt andet den konsekvens, at fagforeningerne ikke længere vil betragte et landbrug som en enmandsvirksomhed med få ansatte. Om det er rimeligt at forlange overenskomst på den type bedrifter eller ikke, skal jeg ikke blande mig i. Det, som er vigtigt for mig at sige, er, at det forhåbentligt er mere et spørgsmål om principper, end det er et spørgsmål om, at vi ikke i landbruget tilbyder vores ansatte overenskomstlignende forhold.

Jeg mener, den frie aftaleret fortsat skal gælde for mindre landbrug, men om vi bliver nødt til at indstille os på, at en del af vores store landbrug i arbejdsretslig sammenhæng betragtes på linje med andre virksomheder, ja, det skal jeg ikke blande mig i. Det er mit indtryk, at alle på begge sider af bordet indtil nu har haft evner til at finde løsninger i mindelighed, og jeg vil opfordre til, at man fortsat formår det.

Ros til DC for ny politik omkring andelshaverkonti

DC har holdt repræsentantskabsmøde og besluttet årets efterbetaling. 1,20 kr. bliver det til i år, og det er positivt, hvis forventningen som vanligt var 90 øre. Gode meldinger omkring økonomien i vores store andelsvirksomhed, og det er naturligvis positivt.

Hvorvidt man i DC er rustet til de fremtidige udfordringer, og om man i fremtiden vil være i stand til at bringe danske svineproducenter op i værdikæden og hæve dansk svinekød fra at være råvareleverandør i ren priskonkurrenc, til at være leverandører af højt forædlede, unikke kødprodukter uden for ren priskonkurrence, ja, det vil jeg håbe, at de politisk ansvarlige i DC tager nogle gode debatter omkring.

Det, som absolut har været positivt i årets udmeldinger, er, at man ikke længere har brug for at låne penge hos leverandørerne. Der skal af årets resultat ikke indbetales på andelshaverkonti, og de penge, leverandørerne har bundet i deres slagteri, kommer til udbetaling over de kommende år. Det er en god erkendelse at komme til, og stor ros for det.

Der mangler likviditet i primærdelen af værdikæden. Den likviditet, man har halet ind fra primærproducenterne, har, for en stor dels vedkommende, været penge, som skulle bankfinansieres på overophedede kassekreditter, til dyre renter. At DC, som et stort velkonsolideret selskab, har meget lettere ved at finde kapital til fremtidige investeringer direkte på lånemarkedet til en væsentligt lavere rente, er der ingen tvivl om. Hvis det samtidigt kan give en økonomisk indsprøjtning til et erhverv, der i den grad har behov for likviditet til generationsskifte og fremtidige investeringer, ja, det er godt, og det er et spørgsmål, om det ikke også for slagteriet er et skridt i den rigtige retning – nemlig i retning af at sikre sig råvaregrundlag på sigt.

God weekend,
nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve