Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 49 - 2014

Politisk Nyt – uge 49 – 2014

Tag kontakt til banken og realkreditten i god tid

En af ugens aktiviteter var møde med Nykredit. Det er en god vane, at vi med jævne mellemrum mødes med landbrugets finansielle samarbejdspartnere for at blive forventningsafstemt.

Aktuelt er alle klar over, at landbruget generelt er stillet overfor store udfordringer, og på det områder er fynsk landbrug ikke noget specielt.

På baggrund af budgetopfølgninger bliver der lavet estimater på årets resultat, og det materiale danner efterfølgende grundlag for næste års budget.

Meldingen er, at man er klar over den vanskelige situation, og en stærk opfordring til i god tid at få en snak, dels med banken men også med realkreditten, så man kan håndtere problemerne på forkant. Mangel på likviditet er forskellen på økonomisk liv eller død, og der er uomtvisteligt, at der skal finansieres tabsgivende produktion i en periode.

Personligt syntes jeg, at al snak om at afmontere afdragsbomben under de nuværende forudsætninger bør forstumme, da det så blot flytter billige realkredit penge til dyr bankgæld.

Det er nok også vigtigt at holde fast i perspektivet. Der er ingen, der ved sine sansers fulde fem vil presse velfungerende produktionsejendomme, ud på et ejendomsmarked der ikke er eksisterende. Det vil kun føre til omfattende tab.

Ellers syntes jeg, der kan afsløres en markant modsætning mellem det realkreditten siger, og så det man gør.

På den ene side er det vigtigt, at der præsteres afdrag på realkreditgælden, da det vil styrke værdien af udstedte obligationer. På den anden side kan vi forvente væsentlige stigninger på bidragssatser, og et niveau på 1,4, op til 1,9 % er det vi kan forvente. Den største risiko skal betale mest i administrationsbidrag. Det vil dræne likviditet ud af bedrifterne, og mindske evnen til at afdrage på gælden.

En mere principiel snak om fremtidens finansiering og realkredittens fremtidige råderum, støder også på noget, der er ret modsætningsfyldt.

Vi er enige om, at der må tages pant i den faste ejendom, og ikke i det løbende Cash Flow. Det vil sige, hvis realkredittens belåningsmæssige råderum skal øges til mere end 60 % af finanstilsynets jordpris på 135.000 kr./ha., ja, så skal øget indtjening i landbruget kapitaliseres i stigende jordpriser.

Realkreditbelåning er egenkapitalbelåning, og ikke andet. Det er det vi har gjort, og det er det som har ført til jævnt stigende balancer, uden en tilsvarende øget indtjening. Det var en fejl, som vi ikke bør begå igen. Den fremtidige jordpris bør afspejle det afkast jorden har, og det er 60 % af den værdi realkreditten i fremtiden kan belåne. Så må vi nødvendigvis have et supplement til den traditionelle realkreditbelåning, der på vilkår som aktiekapital, aflønnes i forhold til indtjening.

Vi har på nuværende en landbrugsfinansiering, der strider mod de intentioner som vi har. Vi får ikke gang i generationsskifte, før vi forholder os ret præcist til den problemstilling. Derfor er liberalisering af landbrugsloven, og det at erhvervet bliver mere tilgængeligt for anden kapital end traditionel egenkapitalbelåning, en forudsætning. Der er masser af kapital, der bør kobles til landbruget. Forrentningen af den eksterne kapital vil afhænge af risiko og indflydelse, sådan er det, vi skal skabe forudsætningerne. Hvis ikke vi gør noget, vil kapitaltilstrømningen begrænses af 60 % af 135.000 kr./ ha, og det vil dybest set ikke sige noget som helst om landbrugets evne til at tjene penge, og forrente den anbragte kapital.

Økonomikonsulenterne stillede skarpt på stramningerne af virksomhedsskatteloven

Torsdag aften var der Økonomiforum i Vissenbjerg. Altid en vældig god fornemmelse når vores hus fyldes med videbegærlige, fynske landmænd, der mødes og får inspiration, og gennem samtale inspirerer hinanden.

Det økonomiske barometer står på storm, kunne Søren Bækholm konkludere. Udsving i konjunkturerne har vi set før, og er kommet over før.

En rigtig god gennemgang af konsekvenserne af forringelser af virksomhedsskattelovgivningen, stod Tove Clausen for. Det får store konsekvenser, i forhold til muligheder for konjunkturudligning over skatten, gennem opsparing i virksomheden. Skattemæssige spørgsmål er vanskelige at gøre til en folkesag. Det er nemmere med dyrkningsfrie randzoner.

Anne Grete Bøgh gennemgik mulighed for generationsskifte og statistik over handler. Niels Boldsen var omkring sidste nyt i forhold til moms og afgifter.

Aftenen sluttede med indlæg af Hans Erik Jørgensen, der nu tegner L&F på det økologiske område.

Jo, det er et fantastisk system, vi fynske bønder har til videnspredning. Det må være konklusionen efter sådan en aften.

God weekend,

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve