Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 48 - 2017

Politisk Nyt – uge 48 – 2017

Tvivl omkring anvendelse af N-les beregning

Så blev der igen skabt politisk uro omkring landbrugspakken. Det faglige grundlag for den ekstra kvælstoftildeling blev, af en forsker som var bestilt af Danmarks Naturfredningsforening, bragt i tvivl. Grundlaget var usikkerhed omkring de såkaldte N-les beregningsmetoder, der er beregningsmodeller der beregner kvælstofafstrømning. Det er her man beregner marginaludvaskning, eller mere præcist beregner, hvor meget kvælstofafstrømningen stiger ved stigende kvælstoftilførsel.
Nu var det vel ikke overraskende, at miljøordførerne fra de Radikale, og Enhedslisten var på de politiske mærker, og straks kaldte miljøministeren i samråd, og proklamerede den økologiske kata-strofe. Nu er der mange ting man kan undres over i den sammenhæng. Det første er Berlingske Tidende, der tilsyneladende vælger at gå noget på kompromis med sin journalistiske redelighed, og bringer et indslag i miljødebatten, der hverken er uvildigt eller fagligt korrekt. Det næste er politikerne på Christiansborg, der vel burde være så taktisk begavede, at de ikke lader sig skræmme af et partsindlæg fra DN, altså med mindre det var ment som en politisk anledning til at pudse sin miljøpolitiske glorie på landbrugets bekostning. Jeg tror ikke, der er nogen af de politiske partier bag landbrugspakken, der har lyst til at genåbne debatten omkring det faglige grundlag.

Det er dog en tanke værd, at Bæredygtigt Landbrug mange gange er blevet beskyldt for at komme med partsindlæg i miljødebatten, men det er åbenbart noget andet, når synspunktet er det modsatte.

Det vi alle vel trods alt kan blive enige om er, at det faglige grundlag for miljøreguleringen ikke er godt nok. Et godt tip kunne være, at man skrottede diverse beregningsmodeller, tog gummistøvlerne på, og bevægede sig ud i vandmiljøet og konstaterede tilstanden. Sandheden er, at vandmiljøet har det mærkbart bedre, og det kunne godt være, at når den nyeste forudsætning bliver lagt til grund, at vi så er ganske tæt på målet.

Fem år mere til Roundup

Så kan vi ånde lettet op i første omgang. Roundup har i EU fået en godkendelse på 5 år. Hvad der sker der efter er det ikke nemt at spå om. Et er dog ganske sikkert og det er, at der ikke er mange politiske pluspoint i at forsvare landbrugets brug af pesticider.

Århus Kommune har netop besluttet, at 11 landmænd i området omkring Århus skal fratages retten til at anvende pesticider på deres marker, af en ikke særlig velbegrundet frygt for udvaskning til drikkevandet. Opgaven at sikre en faglig forsvarlig debat om emnet bliver vanskeligere og vanskeligere. Fagligheden kommer til at fylde mindre, og følelse og folks personlige holdninger kommer til at fylde mere og mere.

Vi har 5 år til at øve os på at spille på den banehalvdel, hvor debat på følelser og holdninger frem for fakta foregår. Det drejer sig om den fremtidige produktion af fødevarer til en stigende befolkning, om CO2 neutral landbrugsproduktion og det faktum, at kun 3 % af vores samlede forbrug af kemi og miljøfremmede stoffer stammer fra landbrugets brug af sprøjtemidler. Vi skal bidrage til et langt mere nuanceret billede af ressourceøkonomien i landbrugsproduktionen. Det må kunne lade sig gøre, at få Hr og Fru Danmark, Frankrig og Tyskland til at forstå det.

November 2017 tæt på rekord som den vådeste i dansk vejrhistorie

Og så blev vi også i denne uge bekræftet i det som vi alle sammen vidste. Det har været den vådeste november måned i mange år. Over 300 mm regn blev det til. Alle skal tilsyneladende rammes af de vanskelige vejrforhold. Her i sidste omgang er det så juletræsproducenterne, der skal smadre rundt, for at få bjærget årets høst af juletræer. Det, oven i de lave priser på juletræer, er ikke særligt befordrende for det gode julehumør, som ellers skulle til at indfinde sig.

God weekend,
nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve