Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 48 - 2015

Politisk Nyt – uge 48 – 2015

DC-ejere sparer op til pension

Så kom der gode nyheder fra Danish Crown. En rekordstor efterbetaling på 1,05 kr. /kg slagtesvin, 90 øre/kg til so leverandører, og 1,55 kr./ kg oksekød til kreatur leverandører.

Danish Crown-direktør Kjeld Johannesen takker, efter mange år, af med det som må kunne betragtes som et stærkt regnskab. Det er værd at bemærke, at et større overskud er fremkommet på baggrund af en marginalt stigende omsætning.

Det positive ved den lave notering er, at det skaber mulighed for en større indtjening hos dem, som formår at begå sig godt i et vanskeligt marked. Hertil kommer, at der indsættes 8 øre /kg for svin og søer og 17 øre/kg for kreaturer på en PA-konto. Penge der kommer til udbetaling ved ophør som landmand.

Det er en ny aftale, der vidner om, at den opgave, der består i at konsolidere primærproducenterne bedre til at imødegå udsving i afregningspriser, er en opgave, som vores fælles slagteri også føler sig forpligtet på. At man regnskabsteknisk har fundet en løsning, hvor det tilsyneladende er en mulighed både at godskrive egenkapitalen hos leverandørerne, samtidigt med at de samme penge kan indgå i kapitalgrundlaget i virksomheden, ja, det virker jo som en genial løsning.

Den mørke skygge over det, som ellers fortjent skal være en festdag og en anerkendelse til DC, ja, det er det generelt alt for lave niveau for notering. Kjeld Johannesen siger det ganske klart. Der er ingen steder i Europa, hvor det kan lade sig gøre at tjene penge på at afsætte svinekød til 10 kr./ kg. Et permanent overforsynet marked for svinekød, på grund af Ruslands-boykot, ja, det gør det vanskeligt aktuelt at se et niveauskifte i noteringen. Sammenholdt med at den aktuelle valutasituation med høj dollarkurs giver gevinst og det faktum, at vi for tiden opnår Europas højeste svinekødspris, ja, det gør det, trods et godt økonomisk resultat fra DC, vanskeligt at være optimist.

Stadig meget der skal gøres

Vækst i hele Danmark var overskriften på regeringens vækstudspil, og det er sød musik i landbrugets ører. Ikke udelukkende på grund af de mange landbrugsrelaterede emner, men også fordi Vækstplan DK indeholder en dybt følt intention om at rette op på det skæve Danmark.

Hvis der skal dæmmes op for urbanisering i samfundet, så skal det træffes aktive politiske beslutninger, der modgår den meget snævre dagsorden, som kapitalen og befolkningens aktuelle, privatøkonomiske interesser sætter. Det er ikke i samfundets interesser, at vi affolker Langeland, fordi realkreditten ikke synes, der er tilstrækkelig pantværdi i husene. Samfundet og regeringen må sætte dagsordenen for en hensigtsmæssig udvikling.

Omkring 100 punkter blev præsenteret i Nr. Snede. Af landbrugsrelaterede sager, ja, så er det 16 punkts-planen, der udmøntes. Tvungne efterafgrøder, randzoneloven og ændringer i gødskningsloven, færre vandløb udpeget med kvalitetsmålsætning i vandområdeplanerne. Som en garvet politiker sagde til mig, er det vigtigt at fokusere på det, som ikke bliver sagt. Nej, der bliver ikke nævnt noget om, hvor meget mere kvælstof vi får fra næste dyrkningssæson, og nej, der er heller ikke nogen konkret melding på, om hele det kvælstofregime, der på nuværende hviler på modelberegninger, skal overgå til at hvile på konkrete målinger.

Og nej, vandområdeplanerne er ikke dømt ude med sine kvalitetsmålsætninger, der resulterer i braklægning af 40 % af fynsk landbrugsjord. Så der er stadigt meget at gøre.

Så er det beskæmmende med det hylekor af grønne organisationer, der nu kan proklamere, at det er slut med lystfiskeri, at den biologiske mangfoldighed vil lide skade, og at lempelser af planloven vil medføre, at det nu er slut med adgang til de danske strande, fordi der bygges hoteller hele vejen rundt.

Vi må snart gøre op med 68-generationen, der har sat sig godt til rette på toppen af magt pyramiden med alle privilegierne og en skræmmende lyst til, uden sans for økonomiske sammenhænge, at bringe naturen, miljøet og kulturen tilbage på et niveau, som det var i deres barndom, hvor alt syntes lyst og lykkeligt. Det er både jammerligt og uansvarligt.

God weekend,
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve